Nytt design og nytt format

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Neste gang du holder Arbeidsmiljø i hendene, har bladet fått nytt utseende.

Arbeidsmiljø fyller 60 år i 2011 og redaksjonen syntes derfor det passet med en aldri så liten ansiktsløftning.  I tillegg til å justere formatet, har vi valgt å vektlegge gode skrifttyper og presentasjonsmaler som gir plass til mye stoff uten at det går ut over lesbarheten. Utstrakt bildebruk og mer luft på sidene, gjør bladet mer leservennlig.

Arbeidsmiljø har fått en tydeligere prioritering av stoffet, blant annet har temasidene våre blitt flyttet lenger fram i bladet. Som tidligere vil vi vektlegge de gode eksemplene på et godt arbeidsmiljø.

I nummer 1/2011 kan du blant annet lese om Kruseløkka helse- og omsorgssenter i Sarpsborg som arbeider etter LEON-prinsippet, om mobil bedriftshelsetjeneste og om BAMA som med sitt Pluss-prosjekt vil gjøre alle ansatte friskere og sunnere, gjerne hele Norge med.

Arbeidsmiljø lages av en liten, men ambisiøs redaksjon. Det siste månedene har vi jobbet tett sammen med RM Grafika for å finne en god måte å presentere stoffet på. Et mål med ny layout er å kle innholdet i en mer moderne og leservennlig drakt. Som leser vil du kjenne igjen mange av stoffområdene, men vi håper du vil oppleve bladet som mer tilgjengelig og lettere å lese.

Personvern og cookies