Nytt dataverktøy for barnehager

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

HMS-tjenesten i Larvik kommune har i samarbeid med blant annet SINTEF Byggforsk og med støtte fra Husbanken laget et nettbasert verktøy til bruk for de som skal bygge eller renovere barnehager. Det nettbaserte verktøyet er tilgjengelig på internett for alle.

– Nettstedet, som finnes på adressen www.aktivhms.no/barnehager, bygger på tilsvar­ende oppslagsverk med miljø­orienterte kravspesifikasjoner som vi har laget for skolebygg, opplyser HMS-rådgiver Kai Gustavsen ved HMS-tjenesten i Larvik kommune.

Praktisk verktøy
Hensikten med nettstedene er å lage noen praktiske verktøy som alle kan ha nytte av, enten de står foran et større byggeprosjekt eller kanskje er foreldre som vil orientere seg om hvilke muligheter som finnes for å skape optimale forhold i barnehager og skoler. Gustavsen er opptatt av å samle kunnskap om blant annet innemiljø, miljøorientert drift og vedlikehold og gjøre kunnskapen tilgjengelig for flest mulig. I tillegg vil han supplere med praktiske metoder. Målet er best mulig kvalitet og miljø for brukere og ansatte. – Vi må kunne dra nytte av hverandre. Mange har mye kunnskap på viktige områder som bør deles med andre. Vi vil derfor gjøre forskning og rapporter fra forskjellige prosjekter tilgjengelig for flest mulig.

Husbanken fornøyd
Åslaug Hennissen, koordinator i konserngruppa i Husbanken arbeider med miljø i forbindelse med byggeprosjekter. Hun mener at det nye nettsted­et er et praktisk hjelpemiddel der eiere, ledere, foreldre og andre foresatte kan gå inn og orientere seg om hvilke krav som bør stilles til større og mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Verktøyet ligger tilgjengelig på internett for alle og inviterer også til brukermedvirkning og idédugnad der de som har noe å bidra med, kan medvirke. Nettstedet er delt inn i ulike temaer hvor en kan finne opplysninger om inne- og utemiljø, energibruk, drift, vedlikehold og HMS. Det er også lagt ut en rekke linker til aktuelle lover, andre relevante nettsteder og litteratur. I tillegg til all faktakunnskapen er det lagt ut sjekklister og mal til en prosjektperm. På den måten kan brukerne av nettstedet samle kunnskap om energi og miljø i forbindelse med prosjektet. – Alt i alt er dette et veldig innholdsrikt og brukernyttig verktøy, mener Hennissen. Hun opplyser at link til nettstedet også finnes på www.lavenergiboliger.no og www.etablerebarnehage.no.

Personvern og cookies