Nytt dataprogram – skreddersydd for IA-bedrifter

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– Dette HMS-systemet har vi store forhåpninger til. Her er alle rutiner i forbindelse med sykemeldinger og IA-avtalen lagt inn. Det ligger også en automatisk påminnelse i systemet dersom oppgaver ikke blir gjort i tide.

KSM-leder John Inge Kristiansen ved Optiroc Leca Borge er entusiastisk når han beskriver det nye web-baserte oppfølgingssystemet som er tilpasset avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) som bedriften kom i gang med i vinter. Kristiansen har deltatt i utviklingen av HMS-systemet og prøver nå ut en testversjon i bedriften. I den har han lagt inn alle lokale data for Optiroc Leca Borge. Det er Arbeidsmiljøsenteret og databedriften Synkarion AS som har laget og forhandler HMS-systemet med vernerunde-, kompetanse- og oppfølgingsmoduler.

Alle rutiner
Alle rutiner som de ansvarlige skal følge ved sykemelding og tilsvarende er lagt inn i systemet. Det gir tilgang til samtlige skjemaer, for eksempel i forbindelse med sykemelding, søknad om tilretteleggingstilskudd og aktiv sykemelding. Trygdekontorets skjemaer ligger også i systemet. Når de aktuelle skjemaene er fylt ut, legger dataene seg ferdig i logger. – Noe av det beste med systemet er at det gir automatisk påminnelse over datanettet eller pr mobiltelefon dersom en av lederne ikke har fulgt opp det vedkommende skal gjøre, slik som møte med den sykmeldte etter fire uker. Systemet inneholder en liste over hvilke spørsmål som skal tas opp på dette møtet, det skal lages en oppsummering av samtalen og avklaring av hva som videre skal skje i saken. Opplæringen skjer underveis, på den måten trenger vedkommende aldri lure på hva han eller hun skal gjøre.

– Enkelt og effektivt
Alle ledere har fått en perm med opplysninger og skjemaer, dermed sikres lik behandling av ansatte på alle avdelinger. Det er laget en opplæringsmodul hvor alle får en enkel opplæring i sykefraværsoppfølging og hvilke muligheter IA-avtalen og trygdesystemet gir. – Fordi systemet kan skreddersys til den enkelte bedrifts behov blir det enkelt og raskt å bruke. Alle er presset tidsmessig, nå slipper vi at hver og en skal prøve å finne veien gjennom trygdebyråkratiet, her kommer alt opp automatisk. Ved å følge dette systemet sikrer vi samme behandling og oppfølging av alle sykemeldte i virksomheten. Dette gir en god støtte og langt mer effektiv utnyttelse av IA-avtalen for den enkelte bedrift.

Personvern og cookies