Nye tillegg til arbeidsmiljøloven

(2002)

Det er kommet to nye tillegg til arbeidsmiljøloven, plikt til informasjon om ledige stillinger og informasjonsplikt ved overdragelse av virksomhet.

Det første tillegget innebærer at arbeidsgiver skal informere om ledige stillinger i virksomheten og er føyd til i forbindelse med et rådsdirektiv fra EU. Informasjonsplikten gjelder alle ansatte, enten det er fast ansatte, heltid-, deltid-, midlertidige eller vikarer. Eneste unntaket gjelder de arbeidstakerne som er ute av virksomheten i forbindelse med permisjoner. Men bestemmelsen betyr ikke noen fortrinnsrett til stillingene. Den enkelte ansatte må søke stillingen på vanlig måte og konkurrere på like linje med andre søkere. Informasjonen kan gjennomføres på den måten virksomheten finner mest hensiktsmessig, enten det skjer pr e-post, individuelt til hver enkelt arbeidstaker eller ved oppslag eller tilsvarende.
Sikre informasjon
Den andre bestemmelsen skal sikre de ansattes behov for informasjon fra ny eier ved overdragelse av virksomhet. I tillegg til den drøftingsplikten som allerede foreligger i paragraf 73 E og som skal gjennomføres så tidlig som mulig, krever man nå at informasjonen skal skje senest når virksomhetsoverdragelsen gjøres offentlig kjent. Bestemmelsen lyder nå slik: Ny innehaver skal avholde informasjonsmøte med de ansatte om virksomhetsoverdragelsen og om konsekvensene for de ansatte senest når virksomhetsoverdragelsen gjøres offentlig kjent.

Personvern og cookies