Nye teorier om muskelsmerter

Tekst: Turid Børtnes (2005)

De fleste som har hatt monotont og fysisk belastende arbeid over lengre tid vet at det kan føre til sterke smerter i muskulaturen, smerter som det kan ta svært lang tid å bli kvitt. Nå har også forskere funnet ut mer om hva det er som kan forårsake disse smertene.

En svensk-dansk undersøkelse viser at det dannes forhøyede mengder av smertefremkallende stoffer i muskler i nakke og skuldre som er kronisk smertefulle etter monotont, fysisk arbeid. Norske undersøkelser foretatt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser resultater som peker i samme retning. Det er et faktum at svært tungt arbeid og arbeid med armer løftet over skulderhøyde i lengre tid kan føre til at blodtilførselen til musklene blir hindret. Dette danner visse stoffer som kan aktivere nerver som gir smerte. En annen sak er hvorfor lett arbeid, slik som ved PC-er, skal gi muskelsmerter. Lenge har man trodd at det skyldes muskelspenninger, men dette mener forskerne nå ikke er tilfelle. – Det har vist seg i mange tilfeller at økt muskelspenning er en konsekvens av smerten og ikke en årsak til den, sier forskningssjef Stein Knardahl ved STAMI. Det er svært mye vi ikke vet om hva det er som forårsaker muskelsmerter, men det er blant annet funnet økt mengde av et smertefremkallende signalmolekyl bradykinin under vedvarende sammentrekning av muskelen. Dette er områder det forskes mer på både i Norge og utlandet. Forskerne mener også at aktivitet er bra for å forebygge og behandle muskel- og skjelettlidelser på bakgrunn av at smerter ser ut til å fremme inaktivitet. Det er ikke aktivitet i seg selv som fører til smerter.

Personvern og cookies