Nye regler for røykvarslere

(2009)

Røykvarslere som introduseres for det norske markedet, er nå i samsvar med en europeisk produktstandard. De nye reglene ble innført fra 1. august 2008. Den norske godkjenningsordningen for røykvarslere er dermed opphevet. Røykvarslere som er godkjent etter den tidligere norske ordningen, kan fortsatt omsettes i henhold til den enkelte røykvarslers godkjenningsperiode. Denne ordningen gjelder fram til 2013. Forretningene har ansvar for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket. Forbrukerne kan ved kjøp av nye røykvarslere kontrollere dette slik: – Dersom røykvarsleren er CE-merket med henvisning til NS-EN 14604, er den europeiske standarden fulgt. – Dersom produktet ikke er CE-merket, kan man be forretningene dokumentere at den europeiske standarden er fulgt. – Røykvarslere som er godkjent av den tidligere norske ordningen, skal være merket med «DSB 235» pluss et tre- eller firesifret nummer.

Personvern og cookies