Nye muligheter for funksjonshemmede

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Et program som skal bidra til at kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne får statlige trainee-stillinger, skal nå utvides med langt flere stillinger.

Programmet ble satt i gang i mai i fjor i departementene, nå blir det utvidet til også å omfatte flere direktorat og tilsyn.
Bakgrunnen for tiltaket er at mange personer med nedsatt funksjonsevne stenges ute fra arbeidslivet til tross for at de har gode kvalifikasjoner og ønske om å arbeide.

27 nye stillinger
Grete Hjermstad, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, opplyser at det er utlyst 27 nye trainee-stillinger i vel 20 direktorat og tilsyn. Det var Helsedirektoratet som tok initiativ til et nytt trainee-program.
Ordningen gjelder personer med høyere utdannelse og nedsatt funksjonsevne. Programmet ble først prøvet ut med 16 trainee-stillinger i en rekke departement, dette ble avsluttet i vår og er nå under evaluering, opplyser Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
Det neste programmet skal i stor grad bygge på erfaringene fra FAD, med en viss hjelp og bistand fra det nye Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), som ligger under FAD.

200 søkere
200 personer har søkt på de 27 nye stillingene, det sier mye om behovet for arbeidsplasser for denne delen av befolkningen, mener Hjermstad. Etatene som tilbyr trainee-stillinger, skal nå gå gjennom søkerlisten og velge ut aktuelle kandidater.
– Vi ser ikke bort i fra at flere direktorat og tilsyn kommer til å konkurrere om de beste kandidatene så tilbud om stilling vil bli sendt ut på samme dag til alle, sier Hjermstad.
Innen 1. juli skal alt være på plass og 20. august skal det være en samling av alle traineene og linjelederne på de aktuelle arbeidsplassene.
Underveis i programmet, som varer i ett år, vil deltakerne få egne mentorer, det vil si samtalepartnere og også karriereveiledning for veien videre i yrkeslivet.
Undersøkelser viser at personer med en fysisk funksjonshemming må ha dobbelt så lang utdannelse som funksjonsfriske for å få samme type jobb. Nå håper initiativtakerne til trainee-programmet at det vil fungere som et springbrett videre i arbeidslivet for deltakerne.

Personvern og cookies