Nye medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret

(2009)
Følgende virksomheter ønskes velkommen som nye medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret:
– Det norske maskinistforbund (Dnmf), Oslo – Oslo kommune – næringsetaten – Odin Systemer AS – Bergen – Proffice Management AS, Oslo – Anleggsgartner Per Hansen, Lillehammer – Artech AS, Oslo – Rikstotoklinikken Bjerke AS, Oslo – Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Medlemsfordeler

– Avgiften på alle kurs reduseres med 10% – Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen, Arbeidsmiljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av arbeidsmiljøsenteret. – 10% rabatt på bøker – 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken – Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø, inngår i medlemskontingenten. Åtte utgaver i året. – Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.
Les mer på: www.arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies