Nye lovbestemmelser betyr lite i industrien

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
Flere av de mest omdiskuterte endringene i arbeidsmiljølovgivningen får tilsynelatende liten betydning for deler av industrien.
Det er andre faktorer, slik som sterke fagforeninger, avtaleverk og hva som er praktisk gjennomførbart som avgjør arbeidstidsordninger, fleksibilitet og midlertidige ansettelser i blant annet prosessindustrien. Dette kom frem under Prosessindustriens Landsforenings kompetanse- og arbeidslivsdager i Oslo i sommer. Sveinung Grønstøl, personalansvarlig ved Sør-Norge Aluminium på Husnes orienterte om praktiske konsekvenser og erfaringer ved forskjellige arbeidstidsordninger på egen arbeidsplass. Personalsjef i Glomma Papp, Morten Løwen, hilste velkommen en viss oppmykning av bestemmelsene om midlertidige ansettelser på grunn av noe stivbeint tolkning av gjeldende regelverk.

– Avviser forandringer
– Fleksible arbeidstidsordninger er uansett vanskelig å gjennomføre i en industri der mange går helkontinuerlig skift. Det samme gjelder andre arbeidstidsordninger slik som rett til fritak fra nattarbeid ved helsemessige eller sosiale årsaker, eller deltidsarbeid, sa Grønstøl. En av tilhørere i salen fortalte at flertallet av de ansatte på vedkommendes bedrift hadde avvist å godta en ordning med ønsketurnus på deres arbeidssted. Det samme hadde ledelsen i den lokale fagorganisasjonen gjort. De fryktet problemer med å holde oversikt, særlig i lønnsspørsmål. Ønsketurnus er en ordning som innebærer at alle de ansatte som går skift, skriver sin egen «ønskeliste» over arbeidstider og dager de ønsker å jobbe og så setter ledelsen opp en turnusplan som i størst mulig utstrekning tar hensyn til den enkeltes ønske. Dette er en ordning som har vært prøvd med hell i helsesektoren.

– Lite brutalisering
Sveinung Grønstøl opplyste at Sør-Norge Aluminium hadde klart å innføre en del fleksitid for skiftarbeiderne på 30 til 15 minutter før skiftbytte og 15 minutter etter skiftbytte. Dette har vist seg å være svært vellykket, skiftavløsningene er blitt mye roligere og operatørene har fått tid til å snakke med hverandre. Men Grønstøl trodde ikke at det var akkurat dette lovgiverne hadde i tankene da de utformet arbeidstidsbestemmelsene i loven. Redusert arbeidstid er for eksempel svært vanskelig å gjennomføre. Overtidsbestemmelsene derimot bød ikke på problemer, det er bare selve ledergruppe som omfattes av lovens unntaksbestemmelser. Den påståtte brutaliseringen av arbeidslivet trodde han lite på i egen bransje. Avtaler med den enkelte om mer overtid var neppe aktuelt, bedriften ønsket minst mulig overtid. Som IA-bedrift var målet å komme ned i null skader.

Midlertidige ansettelser
Personalsjef Morten Løwen i Glomma Papp lurte på om det ble oppfattet som politisk livsfarlig å snakke om behovet for midlertidige ansettelser i deler av industrien. Glomma Papp leverer emballasje blant annet til næringsmiddel-, byggevare- og møbelindustrien. Særlig leveranser til næringsmiddelindustrien er svært sesongavhengig, for eksempel emballasje til jordbær. Men det er helt umulig å få myndighetene til å forstå at også Glomma Papp var en sesongbedrift. De åtte-ti personene de trengte ekstra i høysesongen kunne de ansette for så å si dem opp senere når bedriften ikke hadde mer arbeid til dem, men det ville være det samme som å lure dem, mente Løwen. Bedriften løste problemet med en intern avtale mellom partene for den mest hektiske sesongen fra midten av april til midten av september. I slike tilfeller vil midlertidige ansettelser både kunne ivareta bedriftens og samfunnets behov, mente Løwen. Arbeidsmiljø – nr.5 – 2005

Personvern og cookies