Nye forskrifter om farlige kjemikalier

(200)

Statens forurensningstilsyn (SFT) har foreslått å revidere forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier for å få en bedre beskyttelse av helse og miljø. Forslaget er sendt på høring med en frist for uttalelse satt til 26. april.
Den påtenkte revisjonen er en del av implementeringen av EUs stoffblandingsdirektiv. Bestemmelser som omhandler datablad, blir tatt inn i databladforskriften. Den har Arbeidstilsynet ansvaret for. Forslaget innebærer at forskriftene nå blir gjort gjeldende for eksplosive produkter, slik som fyrverkeri og sprengstoff. Dessuten blir det introdusert nye bestemmelser for merking av stoffblandinger, de vil blant annet inneholde advarsler om allergifare. I tillegg gjøres det en del andre justeringer i klassifiserings- og merkebestemmelsene. SFT mener at revisjonene vil styrke det eksisterende regelverket. De reviderte forskriftene er ventet å tre i kraft fra 30. juli 2002. Det er samme frist som er satt i EU. Når forskriftene er fastsatt, vil de også foreligge i trykt utgave.
Personvern og cookies