NYE BROSJYRER OM ID-KORT

(2008)

Nye brosjyrer om ID-kort i bygge- og anleggsnæringen gir informasjon om kortene på norsk, engelsk og polsk. Brosjyrene forklarer hvem som må ha ID-kort, hva som menes med en bygg- og anleggsplass, vilkår for utstedelse av ID-kort, hvem som kan bestille kortene og praktisk informasjon om hvordan man går fram. Innføringen av ID-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, samt seriøsitet i bransjen. Den nye forskriften om id-kort i bygge- og anleggsnæringen trådte i kraft 1. januar 2008. Brosjyrene om ID-kort er gratis, og kan bestilles via Arbeidstilsynets nettsider.

Personvern og cookies