Nye bøker fra arbeidslivet

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Hummer og kanari denne gang. Lovspeil til den nye arbeidsmiljøloven, integrering av minoriteter på arbeidsplassen, risikostyring og prosjektarbeid mellom to permer.
Arbeidsmiljøloven før og nå – Lovspeil med kommentarer Børre Pettersen
Arbeidsmiljøloven før og nå er en sammenstilling av den tidligere arbeidsmiljøloven og den nye arbeidsmiljøloven som regjeringen Stoltenberg vedtok og som trådte i kraft 1. januar 2006. Den er et godt verktøy for brukere av den gamle arbeidsmiljøloven, som ønsker raskt å finne endringer og ny plassering av gamle bestemmelser. Boken henviser både fra gammel til ny lov, og motsatt. Dette er ingen kommentarutgave i vanlig forstand, men alle endringer av betydning er kommentert av Børre Pettersen. Gyldendal Akademisk. 210 sider. ISBN: 82-05-34945-2

Balansert risikostyring – Praktisk metodebok for virksomheter Lars G. Wessel Johnsen
Risikostyring for alle typer organisasjoner er temaet her. Råd, beskrivelser og metodiske verktøy for hvordan man skal gjennomføre dette i egen virksomhet. Forfatteren er utdannet sivilingeniør og har lang erfaring innen HMS-arbeid. Han ønsker å vise at det er mulig å styre risiko; tilfeldighetene trenger ikke å rå grunnen. Boken gjennomgår blant annet hvilken risiko en virksomhet er utsatt for, skadekostnadene forbundet med disse, forskjellige prinsipper for risikostyring og hvordan man etablerer slik styring. I tillegg presenterer Wessel Johnsen forskjellige analyseverktøy for risikostyring. Boken er primært rettet mot ledere og nøkkelpersonell. Gyldendal Akademisk. 167 sider. ISBN: 82-05-33845-0

Tenning eller utbrenning? – Utfordringer og muligheter i prosjektarbeid Anne Horne og Anita Horvei Henriksen
Denne boken skal gi innsikt i hva som er viktig for å ivareta og styrke prosjektmedarbeidere i deres daglige arbeidssituasjon, hvordan man unngår stress og utbrenthet. Boken bruker historien om Pål, en prosjektmedarbeider som opplevde det ikke å strekke til, for å illustrere temaet. Innledningsvis går de to forfatterne gjennom hva det innebærer å jobbe i et prosjekt, hvorfor man bør organisere arbeidet slik og gir råd om hvordan dette bør gjøres. Deretter gjennomgår de stress og utbrenthet og konsekvensene av dette. Bokens tredje og viktigste del bruker innsikten fra de to foregående delene til å beskrive årsaker til stress og utbrenthet i prosjekter og gir forslag til forebyggende tiltak og behandling. Cappelen Akademisk Forlag. 104 sider. 82-02-24466-8

Prosjektoppstart Michel Esnault
Denne boken gir veiledning i hvordan prosjekter bør startes. Den går gjennom de forskjellige fasene i et prosjekts liv, selv om det er selve prosjektoppstarten som er hovedsak. Du får tips og øvinger til prosjektoppstart, hvem du bør ta med i prosjektgruppen, planlegging, gjennomføring, oppfølging og avslutting av prosjektet. I tillegg vies et eget kapittel med råd og tips til hva den som skal lede et prosjekt bør tenke gjennom når det gjelder egen rolle. Boken prøver å generalisere og skal kunne brukes i alle typer prosjekter, både små og store. Forfatterne mener at de samme grunnteknikkene skal gjelde. Gyldendal Akademisk. 186 sider. ISBN:82-05-33922-8

Personvern og cookies