Nye bøker fra arbeidslivet

Tekst:  Vemund Jensen (2005)
Arbeidsmedisin, seks-timersdag eller hva med en instruksjonsbok til livet? Tre nye bøker for deg som interesserer deg for godt arbeidsmiljø.
Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Håkon Lasse Leira
Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men ofte uten at legen er klar over det. Arbeidsforhold har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer, samtidig er arbeidslivet er gunstig arena for forebyggende arbeid. Håkon Lasse Leira mener at undervisningen i arbeidsmedisin er mangelfull ved flere universiteter og ønsker å bøte på dette med denne boken. Boken gjennomgår blant annet forskjellige arbeidsbetingete sykdommer, forebygging av skader og ulykker, trygd og erstatning ved yrkesskader, legers meldeplikt, arbeidet som bedriftslege, epidemiologi, toksikologi og inneklima. Boken er først og fremst skrevet for medisinstudenter og leger i primærhelsetjenesten, men bør også være av interesse for bedriftshelsepersonell og andre som arbeider med arbeidsmiljøproblemer. Gyldendal Akademisk. 128 sider. ISBN: 82-05-34470-1.

6-timersdagen på Kellogg’s. Benjamin Kline Hunnicutt
Denne boken, som er en norsk oversettelse, presenterer ideene bak innføringen av seks-timersdagen på Kellogg-fabrikken i Battle Creek i Michigan i 1930. Hvilke krefter sto mot hverandre og hva var arbeidernes erfaringer av seks-timersordningen som besto frem til 1985. Boken gis ut av gruppen «For 6-timersdagen» etter storstilt dugnad, selvfølgelig for å være et innspill i dagens debatt rundt arbeidstidsordninger. Forfatteren har både gjennomgått rapporter om Kellogg’s seks-timersdag fra det amerikanske Arbeidsdepartementet fra 30-tallet og oppsøkt arbeiderne fra fabrikken i vår tid. Hunnicutt gir en sosiologisk, historisk gjennomgang med politisk brodd. Herredømmet over tiden, fritid versus arbeidstid, men også ønsket om høyere lønn kontra mest mulig fritid, er et sentralt tema i boka. Seks-timersdag som et virkemiddel mot arbeidsløshet og effektiviseringsgevinster er andre. For 6-timersdagen. 264 sider. ISBN: 82-303-0485-8.

Instruksjonsboken til Livet – En inspirasjonsbok. Per Gärdsell, Anne Arén, Sara Bergqvist og Tommy Ljusenius.
Mange av beslutningene som angår helsen din, kan du bare selv ta. Slik lyder denne bokens viktigste budskap. Instruksjonsboken til livet er utviklet av Bunkefloprosjektet i Sverige og er her oversatt til norsk. Utgiverne ønsker at boka skal være et verktøy og en inspirasjon til en helsefremmende livsstil. Tanker rundt helse kobles til opplevelse av mening og innflytelse på egen tilværelse. Boken diskuterer helse og livsstil ut fra et helhetssyn. Du får praktiske råd til å trene opp selvtilliten, enkel gjennomgang av viktige mentale barrierer, medisinske og psykologiske råd om søvn og stress, fysisk trening, kosthold, tobakk og alkohol. Gyldendal Akademisk. 157 sider. ISBN: 82-05-34740-9

Personvern og cookies