Nyansert om sykefravær

Tekst: Paul Norberg (2010)

Regjeringens ekspertutvalg har lagt fram en rapport som vil bli grunnlaget for forhandlingene om en fornyet IA-avtale. Et av forslagene er merkelig, mens en del av Mykletun-utvalgets idéer kan likevel føre til noe konstruktivt.

Vi kan se på det merkelige først: Det foreslås at antall egenmeldingsdager skal utvides fra tre til ti, og at den totale rammen for antall egenmeldingsdager bør utvides til 24 dager i løpet av en 12 måneders periode. I flere riksmedier blir dette oppfattet som noe avgjørende nytt. Men faktum er at alle som har inngått IA-avtale fra tidlig i 2002 har hatt åtte egenmeldingsdager, og rammen har i hele denne perioden vært 24 dager i løpet av ett år. To dager ekstra med egenmeldinger betyr faktisk ikke all verden.
I Mandal kommune, som har et betydelig lavere sykefravær enn gjennomsnittet i norske kommuner, kan de ansatte bruke egenmelding hele året, og det har tydeligvis ikke ført til noen form for utglidning.

Dårskap om latskap
Partene i arbeidslivet og mange politikere uttaler seg forsiktig positivt om forslagene fra ekspertutvalget. Det er naturlig, for de færreste ønsker nå å torpedere ekspertgruppens forsøk på å dra i gang en konstruktiv debatt.
Diskusjonene har i alt for lang tid gått ut på å stigmatisere de som er syke og uføre. Noen riksaviser kan likevel ikke dy seg for fortsatt å snakke om ”latskap” og ”nordmenns slapphet”, som om dette er årsaken til sykefraværet. Dagbladet er verst her, og forsøker febrilsk å gjøre seg morsom på de sykes bekostning ved å bruke dårlig dokumenterte eksempler om ulikhetene mellom Norge og Sverige. (Dagbladet 4. februar 2010).  For å bruke deres egen tittel ”Sjekk den syke forskjellen” …på arbeidsløsheten i Norge og Sverige.
Det er 2,6 prosent ledighet i Norge og 9,5 prosent i Sverige. Hvor mange av de 9,5 prosent arbeidsløse i Sverige er syke, og hvor mange av dem er utstøtt fra arbeidslivet? Hvor store totale trygdeutbetalinger har Sverige i forhold til Norge? Hvis avisen fortsatt har noen gravende journalister igjen, kan de kanskje forsøke å gjøre noen egne undersøkelser på et annet nivå enn å skrive om ”..Stoltenberg som vil dra deg opp av senga?”.

Hindre utstøting
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har uttalt at ”…sykefravær er et uhyre sammensatt fenomen – kanskje er det ikke ett fenomen i det hele tatt, men et begrep vi fester på mange fenomener”. Dette tyder på at hun har et nyansert syn på hva som fører til fravær, og at enkle, generelle tiltak for å senke sykefraværet ikke vil ha særlig effekt. Det bør derfor bli en grundig debatt nå blant annet om det er rett at arbeidsgiverne skal betale mer for langtidssyke. Små og mellomstore bedrifter kan oppleve dette som så økonomisk tøft at de blir mer kyniske når de skal ansette nye medarbeidere. Utstøting kan lett bli resultatet, og det bryter i tilfellet med et av delmålene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Mange av ekspertutvalgets forslag går ut på å skjerpe krav til arbeidsgivere, arbeidstakere og legestanden. Hvis det kun blir fokusert på skjerpede krav til økonomiske incitamenter i den nye avtalen, så vil resultatene sannsynligvis utebli.

Personvern og cookies