Ny vri på videregående

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Frogn videregående skole i Drøbak satser stort på spennende romløsninger, farger, lys og luft. – Vi skal bruke de mulighetene som finnes i bygget, sier rektor Siri Gulseth.
Høyreiste furuer speiler seg i gedigne glassdører i blått og orange. Resten av regnbuen møter deg når du kommer innenfor. Frogn videregående er ikke en skole for dem som sverger til en nøytral fargeskala.

Lime og landskap
Det første som møter en på innsiden er «den spanske trappen» som leder ned til kantina. Trappeamfiet gjør nytte som stolseter når store elevgrupper samles. – Merker du hvor rolig det er her? Rektor Siri Gulseth er stolt omviser. – Jeg tror følelsen av rom, lys og farger gjør noe med oss som ferdes her til daglig. Du slipper den trykkende følelsen som de lange, trange korridorene og de små klasserommene gir deg i de tradisjonelle skolebyggene. I kantina inntas lunsj`n på lime-grønne stoler. På galleriet, som omkranser kantina og spanske-trappen, møter vi et par tydelig målbevisste elever. Vi henger oss på og ender i et stort landskap dominert av 92 PC-stasjoner. Dypt konsentrerte nett-entusiaster lar seg ikke forstyrre. I de tilstøtende rommene foregår forelesninger, gruppearbeid og klasseundervisning.

Fantasi og fag i fokus
– Det er kun lærernes fantasi som setter begrensninger for organiseringen av undervisningen. Rektor Gulseth er levende opptatt av elevenes skolemiljø og læringsplattform. – Vi utnytter bygget så godt som mulig, og gjør bruk av de evnene og mulighetene som både elevene og personalet bærer med seg. Rektor kunne velge og vrake blant flere hundre søkere da hun skulle ansette lærere til den nye skolen med 415 elever. Det var mange som ønsket å arbeide etter fagdagkonseptet. – Det vil si at lærerne arbeider i team og organiserer undervisningen i fagdager. Ved å jobbe i fagteam får lærerne anledning til å utfylle, støtte og styrke hverandre, poengterer Gulseth. All undervisning parallell-legges på trinnet. Det betyr at alle elevene undervises i for eksempel norsk på samme tid, enten de går i a, b eller c-klassen. I og med at lærerne kan konsentrere seg om ett fag per dag og i tillegg sjonglere med de ulike romløsningene, kan for eksempel matteundervisningen foregå både i plenumssalen, i et grupperom, i et prosjektrom og i et stillerom samtidig. Elevene velger da selv hvor de vil delta, alt ettersom hvilket nivået eleven(e) befinner seg på. – De velger sin egen sti, påpeker rektor.

Se og bli sett
Samarbeid lærerne imellom krever tid, spilleregler og fellesmøter. På Frogn videregående skole har lærerne kontorfellesskap i tillegg til diverse møterom og stillerom. – Hos oss har personalet stor innflytelse og frihet når det gjelder hvordan de ønsker å organisere teamene og fagdagene sine. Jeg ser at teamene jobber ganske så forskjellig. Det har med ulike personligheter og ulik kunnskap å gjøre, slik skal det være, – Som rektor er jeg opptatt av at kollegiet skal ha frihet, at de skal bli hørt og at de skal bli sett, understreker Siri Gulseth. – Det gjelder også elevene!

Personvern og cookies