Ny veiledning om lakkeringskabiner

(2009)

I samarbeid med tilsynsorganene har Norges Bilbransjeforbund (NBF) utarbeidet en ny veiledning om lakkeringskabiner i billakkeringsverksteder. I tillegg til «vanlige» lakkeringskabiner omhandler veiledningen også forarbeidsoner og kabiner for lakkering av tunge kjøretøyer. Den forrige veiledningen ble utarbeidet av NBF og tilsynsorganene i 1986. Siden den gang har det skjedd en betydelig utvikling både når det gjelder lakkteknologi, kabinteknologi og ikke minst lovkrav til sikkerhet. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid med kabinleverandørene og lakkleverandørene, og er gjennomgått av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den er vurdert å være i overensstemmelse med disse tilsynsorganenes krav til sikkerhet. Veiledningen omhandler krav til lakkeringskabiner for personbiler så vel som krav til kabiner for lakkering av tunge kjøretøyer. Den inneholder også krav til forarbeidsoner. Det har tidligere vært stor usikkerhet med hensyn til hvordan slike soner skal innrettes. Veiledningen finnes på Norges Bilbransjeforbunds nettsider, www.nbf.no under HMS/publikasjoner. Veiledningen er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.

Personvern og cookies