Ny veileder for LØFT innarbeidet i God Bedrift

(2004)
LØFT, som er et kjent verktøy for utvikling av organisasjon, ledelse og konfliktløsning, er nå innarbeidet i Arbeidsmiljøsenterets elektroniske verktøy, God Bedrift Kartlegging.
– Vi har utviklet en LØFT-veileder med to elementer, opplyser seniorkonsulent Espen G. Schei i Arbeidsmiljøsenteret. Den skal veilede i tilrettelegging og gjennomføring av selve LØFT-prosessen. I tillegg kommer en oppfølging i hvordan en tilrettelegger for plenumsmøter og gruppemøter i forbindelse med LØFT. Det er laget 32 nye spørsmål rettet inn mot LØFT på grunnlag av de 48 spørsmålene som allerede finnes i God Bedrift Kartlegging. Verktøyet gir veiledning i hvordan oppfølgingsprosessen skal benyttes på best mulig måte. Schei mener at denne nye veilederen er et stort pluss for kartleggingsverktøyet, det innebærer et kvalitativt løft. Det medfører at de som benytter verktøyet ikke slipper tak i de personene som er kartlagt og de beholder også egen kontroll over kartleggingen. Det nye verktøyet er også blitt svært godt mottatt av kundene. LØFT bygger på at det finnes en direkte og effektiv vei til utvikling av mennesker og organisasjoner, den har fokus på det som gjøres riktig, hva som er klok og virkningsfull praksis i stedet for å legge vekt på hva som har gått galt.
Personvern og cookies