Ny utredning om BHT

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Bedriftshelsetjenestens roller, ansvar og oppgaver samt en eventuell revidering av bransjene som skal omfattes av en BHT, skal utredes på nytt. Arbeidet skal være ferdig 1. september i 2007.  

I forbindelse med Arbeidslivslovutvalgets (ALLU) innstilling og etter oppfordring fra blant annet grupper på Stortinget, ble det anbefalt at man så på bedriftshelse­tjenesten og tilhørende bransjeforskrift på nytt. En av grunnene var et ønske om å se BHT i sammenheng med IA-avtalen. ­Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har det ­politiske ansvaret, mens det er avdelingsdirektør Tone Kjeldsberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som leder arbeidet med ny vurdering av BHT og bransjeforskriften.

Nye roller
– Arbeidet startet sist sommer, og vi er i godt gjenge, sier Tone Kjeldsberg. Det er en arbeidsgruppe med representanter fra departementet og Arbeidstilsynet som arbeider med utredningen, i tillegg til en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra partene i arbeidslivet, enkelte forskningsinstitusjoner, ­myndig­-­hetene og bransjeorganisasjoner. Mandatet for arbeidet er omfattende; utredningen skal blant annet se på bedrifts­­helsetjenestens roller, ansvar og oppgaver. – Vi skal vurdere bedriftshelsetjenestens roller og hvordan den kan bli en bedre bidragsyter i forhold til blant annet sykefraværsarbeidet og arbeidet for å hindre utstøting fra arbeidslivet. I den sammenheng vil det være naturlig å se på samhandlingsmuligheter mellom BHT og kommunehelsetjenesten/fastlegene samt en avklaring av roller og oppgaver i forhold til andre aktuelle aktører, slik som Arbeidslivssentrene. En annen viktig oppgave er å gjennomgå dagens bransjeforskrift. Den fastsetter hvilke yrkesgrupper som har plikt til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. Utredningen vil omfatte en vurdering av hvilke kriterier som skal legges til grunn for om en virksomhet skal ha plikt til å etablere bedriftshelse­tjeneste og om bransjeforskriften fortsatt skal rettes mot konkrete bransjer, eventuelt om den skal omfatte andre bransjer enn dagens.

Personvern og cookies