Ny strategi for NHO-fondet

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

På grunn av negativ avkastning på NHOs Arbeidsmiljøfond tidligere år har NHO laget en ny fordelingsstrategi for fondets midler for 2004 og 2005, opplyser rådgiver Siri Møllerud i NHO. Fondet har for inneværende år åtte til ti millioner kroner til utdeling til aktuelle forskningsprosjekter.

Hovedsatsningsområdet blir prosjekter innenfor NHO-fellesskapet med regioner og landsforeninger. – Viktige kriterier for å få støtte er at det søkes om midler til prosjekter som vil komme norsk arbeidsliv til nytte, for eksempel innen sykefraværsarbeidet, uføre- og tidligpensjonering og andre deler av norsk velferdspolitikk. Dessuten er kjemisk og fysisk eksponering i arbeidslivet fortsatt et viktig område for oss. Helt overordnet er en videreføring av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Denne avtalen løper ut i 2005 og det er viktig å få dokumentert hva som har vært vellykket og fungerer bra. – Vi er på jakt etter mest mulig ny og konkret kunnskap som kan komme arbeidslivet til gode. Det er viktig å få frem hva som fører til aktivitet og gode resultater, alt for mye av velferdsmidlene kanaliseres nå til rent passive tiltak, presiserer Møllerud. Da NHOs Arbeidsmiljøfond var på sitt mest aktive ble det fordelt mellom 30 og 35 millioner kroner hvert år til en lang rekke forskningsprosjekter her i landet. I løpet av fondets funksjonstid siden 1987, er det fordelt over 500 millioner kroner som har kommet norsk forsknings- og arbeidsliv til gode. NHOs Arbeidsmiljøfond har vært den største enkeltaktør innen arbeidsmiljøforskning i Norge. Nå sliter fondet med et stort etterslep etter negativ avkastning i 2001 og 2002. I fjor derimot, hadde fondet brukbar avkastning.

Personvern og cookies