Ny som leder?

(2013)
Arbeidsmiljøsenteret har, på bakgrunn av vår mangeårige dialog med aktører fra alle nivå og bransjer  i norsk  arbeidsliv, utviklet et kurs vi mener  gir nye ledere en god start i sin rolle som leder av sine medarbeidere.

Vi anser god forståelse av egen og andres rolle i organisasjonen som en vesentlig nøkkel til å bli trygg som leder. En annen er kjennskap til hva lover og regler som styrer arbeidslivet forventer av en leder, og hva du kan forvente av dine medarbeidere, lederkollegaer og arbeidsgiver.  Men kanskje viktigst er evnen til å motivere og  tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel,  godt samarbeid  og  gode relasjoner i gruppen du skal lede. Det dreier seg mye om teknikker for god kommunikasjon både i en-til-en relasjoner og i felles arenaer.

 

Mål med kurset er å gjøre deg tryggere på hva du må kunne som leder, hvilket ansvar du har, hva du kan forvente av de du skal lede, av øvrig ledelse og av arbeidsgiver. Kurset har også som mål å gi deg verktøy for god relasjonsledelse, god kommunikasjon og utvikling av arbeidsmiljøet. Kurset skal gi deg konkret forståelse, praktiske tips og gode verktøy du kan benytte i lederrollen.

 

INNHOLD

Dag 1.

 • Ansvar og myndighetsfordeling
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Tilrettelegging og utvikling av den enkelte medarbeider
 • Hva kan en ansatt forvente av deg?
 • Hva kan du forvente av medarbeideren?
 • Medarbeidersamtale
 • Å ta fatt i ubehageligheter
 • Endringsledelse
 • Endringsvegring/endringsvilje
 • Kommunikasjon under endringsprosesser
 • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet under endringer
 • Snakket på arbeidsplassen
 • Sånn vi snakker, sånn blir det?
 • Fra baksnakk til framsnakk
 Dag 2.

 • Gode møter – hvordan få det til?
 • Møtestruktur
 • Møteform
 • Møteledelse
 • Kommunikasjon og samtaleferdigheter
 • Hva hemmer og hva fremmer god kommunikasjon?
 • Fra problem-løsningssnakk
 • Krav/støtte
 • Hvordan gi tilbakemeldinger
 • Hvordan håndtere konflikter?
 • Lavest mulig nivå – hva betyr det?
 • 3. parts rollen
 • Leders ansvar
 • Å gjennomføre samtalen
 • Oppfølging av sykefravær
 • Hvor finner jeg kunnskapen jeg trenger?

 

Målgruppe: Ledere med personalansvar for første gang,  og ledere med mer erfaring, men som kjenner seg igjen i problemstillingene som omfattes av  kurset.

Kursform:  Kurset er dialogbasert og legger opp til egenaktivitet både i form av diskusjoner med naboen og gruppearbeid

 

Kurssted: Bergen: Best Western Hotell Hordaheimen, C. Sundtsgate 18. Kurset går fra kl 09.00-15.30

 

Betalingsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis. Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved  avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Personvern og cookies