Ny som leder? Slik skaper du samarbeid

Bilde av to kvinner som jobber sammen

Det kan være utfordrende å være ny som leder i en virksomhet. Plutselig har man gått fra å være arbeidstaker til å ha en helt ny arbeidshverdag som leder, med nye ansvarsområder og plikter, eller man er ny i en organisasjon.

For å bli trygg som leder er det vesentlig å ha en god forståelse for egen og andres rolle i organisasjonen. Som leder er det også viktig å ha kjennskap til arbeidslivets lover og regler, og hva som forventes av en leder, medarbeidere og arbeidsgiver. 

Det er de ansatte som er bedriftens største ressurs. Et godt arbeidsmiljø og fornøyde ansatte danner grunnlaget for gode arbeidsrutiner og effektivitet i bedriften. Derfor mener vi at den viktigste ferdigheten til en god leder er å motivere de ansatte og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, og at du gjør dette best ved å  sørge for et godt ytringsklima, samarbeid og gode relasjoner i den gruppen du skal lede.

Les mer: Føler du deg som en dårlig leder?

Jobb med, for og gjennom fellesskapet

Det første du burde gjøre når du er ny som leder, er å bli kjent med de du skal jobbe sammen med. Arbeidsmiljøsenteret er opptatt av at man går inn og jobber med gruppen som en helhet, blir kjent med gruppen man skal lede først, før man blir kjent med den enkelte. Dette er fordi vi mener at det er viktig for arbeidsmiljøet at de alle de ansatte føler seg like mye verdsatt og sett i virksomheten. I tillegg er det enormt energikrevende å jobbe med en gruppe som ikke klarer å samarbeide. Du får bedre effekt av et godt gruppesamarbeid, enn dersom du jobber for å få den enkelte til å yte godt.

Det å føle seg trygg og få til et åpent ytringsklima i arbeidsmiljøet er, ikke uten grunn, Arbeidsmiljølovens mest sentrale målsetning. Som ny trenger du å få frem gruppens forventninger, både til deg og hverandre. Dersom man gjør dette i fellesskap får man en helt annen setting, enn hvis man tar det én og én. Som leder er det din jobb å løfte fram alle og alltid jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Møter er den viktigste arena for utvikling av ønsket (eller uønsket) kultur

For å få et godt arbeidsmiljø er møtearenaene du har med de ansatte avgjørende. Møter skal ikke bare avholdes for at du som leder kan gi informasjon. Det er i møter dere kan jobbe med å utvikle ønsket kultur, ta felles beslutninger og forplikte dere til hverandre. Det er avgjørende for arbeidsmiljøet og effektiviteten i virksomheten at de ansatte har en arena der de kan ta opp det de har på hjertet som har relevans for deler eller hele gruppen. Det er din jobb å tilrettelegge for dette. Gode møter skaper energi og arbeidsglede, dårlige møter tapper energi og dreper motivasjonen. Vi jobber derfor mye med hvordan du kan tilrettelegge for gode møter, der alle er forberedt, alle bidrar og alle vet hva som er besluttet.

Likebehandling er vanskelig. Medarbeiderne er ulike. Hvordan skal man da behandle alle likt? Hva skjer med et arbeidsmiljø når noen blir løftet fram, mens andre havner i bakgrunnen uten å bli sett? Å være leder handler om å dyktiggjøre alle, ikke bare de det er enklest å be, eller de som åpenbart er dyktige nok til å ta på seg oppgaver. Å være en god leder handler om å gjøre alle bedre, se folk og skape en balanse mellom å gi støtte, verdsetting, forventninger og krav. Også dette er enklest å jobbe med i en gruppe og ikke bare individuelt, som mange har lært seg å gjøre. 

Demokratisk ledelse handler ikke om å la alle bestemme, men å få frem et godt og felles beslutningsgrunnlag før beslutning tas. Ved å invitere de ansatte til å ta del i oppgavefordeling og problemløsning får du ikke bare flere hoder til å tenke på gode løsninger, du får også en gruppe som forplikter seg mer til hverandre og organisasjonen, i tillegg til en arbeidsplass der alle blir mer selvgående og byr på seg selv.

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs for deg som er ny som leder

Det finnes mange gode teknikker og verktøy som kan brukes for å fremme kommunikasjonen og samarbeidet på arbeidsplassen. Er du usikker på hvordan du skal gå frem som leder i virksomheten, eller er usikker på din rolle og dine plikter? Da anbefaler vi at du tar kurset «Ny som leder».

På kurset skal du lære deg hvilke ansvarsområder og plikter du har, hva du kan forvente av de du skal lede, den øvrige ledelsen, arbeidsgiver og de ansattes representanter. Kurset vil også gi deg verktøy for god relasjonsledelse, god kommunikasjon og effektivitet i hverdagen. Det fremste målet med kurset er å gjøre deg trygg i rollen som leder.

Les mer om kurset her.

Vi har kompetanse og ressurser som hjelper deg i lederrollen

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr veiledning for ledere, bistand ved vanskelige samtaler og konflikter, og oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginger. Vi setter også opp skreddersydde kurs i alt som har med samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljøutvikling på arbeidsplassen å gjøre, samt program for bedriftsintern lederutvikling.

I vår HMS-butikk kan du finne mange produkter og ressurser som bidrar til å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har et stort utvalg bøker som tar for seg de fleste sider av arbeidslivet og arbeidsmiljøet. Av bøker som omhandler ledelse har vi blant annet:


Har du noen spørsmål vedrørende din stilling som leder og hvordan du skal jobbe for å gjøre en god jobb og skape et bra arbeidsmiljø for dine ansatte?
Ta gjerne kontakt med oss, eller send en mail til vår seniorkonsulent Nina Cathrine Berg. Nina har lang erfaring med alt fra konflikthåndtering, til utvikling og implementering av HMS-systemer.

Personvern og cookies