Ny sikkerhetshåndbok i Hæren

Tekst:  Vemund Jensen (2005)
I disse dager går den nye hendige håndboken ut til alt mannskap i Hæren. Målsetningen er å gi soldatene et enkelt oppslagsverk og sørge for at risikoaktiviteter gjennomføres tryggest mulig.
Det er en praktisk, liten håndbok i sikkerhet de har laget. Innbundet i vannavstøtende plast og ikke større enn at det er plass til den på innerlomma. For en stor del er det en samling av hefter som tidligere har vært delt ut, foldere som har hatt en tendens til å forsvinne. Hovedformålet med boka er å bevisstgjøre alt personell om ansvaret den enkelte har for seg selv. – Du kan ikke detaljregulere alle situasjoner i vår virksomhet. Denne boken skal være en hjelp til å gjøre egne risikovurderinger. Den er ment som en stadig påminnelse og er et sted soldatene kan hente støtte, sier sikkerhetsinspektør i Hæren, Dag Søberg. Sikkerheten i Hæren er regulert i omfattende sikkerhetsbestemmelser, også kjent som UD 2-1, med masse detaljbestemmelser. Den nye sikkerhetshåndboken er en veldig forenklet kortversjon av denne. Boken omfatter blant annet en enkel gjennomgang av sikkerhetsbestemmelser, risikovurdering, førstehjelp, stressmestring og rapporteringssystem for ulykker og nestenulykker. Kort sagt viktig informasjon og praktiske råd. Søberg mener rapporteringssystemet er det viktigste i boken. – Hvis vi klarer å få vårt personell til å melde fra om alle avvik kan vi identifisere hvilke potensielle farer vi har og deretter gjøre de nødvendige justeringer. – Dette er et drypp for å hjelpe folk å tenke på om de har den kunnskapen som skal til for å gjøre noe, og hvis ikke søke hjelp. Det er ikke nødvendigvis slik at en skal gjøre en ordre automatisk, understreker sikkerhetsinspektøren.
Personvern og cookies