Ny pris for etnisk mangfold i arbeidslivet

Tekst: Vemund Jensen (2005)
I desember skal den første mangfoldsprisen deles ut. Prisen går til noen som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.
Innvandrere er en utsatt gruppe på arbeidsmarkedet, og har i gjennomsnitt lavere sysselsetting og høyere ledighet enn befolkningen ellers. Formålet med prisen er å oppmuntre virksomheter til å gjennomføre tiltak som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen og sette fokus på gode eksempler. – Partene i arbeidslivet spiller sammen med innvandrerorganisasjoner og andre aktører med ekspertise på området en nøkkelrolle når det gjelder å oppmuntre til positive tiltak og forebygge diskriminering, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en pressemelding. Som tildelingskriterier for prisen har juryen valgt stikkordene forankring, tiltak, aktiviteter, samarbeid og resultater. Arbeidsmiljø – nr.6 – 2005
Personvern og cookies