Ny offensiv mot kjemisk helsefare

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Etter at det ble avdekket store mangler når det gjelder opp­læring, risikovurdering og kartlegging av kjemisk arbeids­miljø i oljeservicenæringen, har Arbeidstilsynet satt i gang en ny kampanje rettet mot næringen.

I fjor høst startet Arbeidstilsynet (AT) et pilotprosjekt rettet mot bedrifter som er underleverandører til oljeindustrien, både offshorevirksomhet og landanlegg. – Resultatet var nedslående, mer enn tre av fire bedrifter fikk ett eller flere pålegg, opplyser yrkeshygieniker Tone Ødegaard, som er prosjektleder for kampanjen.

Utsatt arbeidsmiljø
– Dette er landbasert virksomhet som leverer til en industri som selv er gode på helse, miljø og sikkerhet. Leverandørbedriftene burde ha kunnskap om helt sentrale krav som stilles i bransjen. Ødegaard viser særlig til at 46 prosent av de besøkte bedriftene manglet kartlegging og risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø. – Selv om vi har sett det verre i andre virksomheter, er dette alt for dårlig, dette er helt vesentlige krav for denne type virksomheter. Oljeservicenæringen er en lite homogen gruppe bedrifter som leverer varer og tjenester til oljeindustrien. Det er mye verksted- og mekanisk industri blant dem med et utsatt arbeidsmiljø med sveising, kjemikalier, støv og røyk.

Store mangler
Tilsynene viste også at nesten en av tre virksomheter ikke hadde gjennomført opplæring av ansatte i kjemisk helsefare. 20 prosent hadde ikke relevant personlig verneutstyr tilgjengelig, eller det ble ikke brukt. 12 prosent av bedriftene manglet stoffkartotek. På bakgrunn av de dårlige resultatene vil Arbeidstilsynet se på næringen på nytt. En ny runde med tilsyn ble innledet 15. september. Kampanjen, som først og fremst skal omfatte oljeservicenæringen i Rogaland- og Hordaland-området, skal avsluttes 1. mars neste år.

Vil samarbeide
– Vi ønsker å se om det har skjedd noen forbedring siden forrige tilsynsrunde. Det kunne også være interessant å få kunnskap om de store operatørselskapene prøver å påvirke sine leverandører til å følge opp regelverket på en bedre måte, sier Ødegaard I den forbindelse ønsker AT å samarbeide med Petroleumstilsynet. De har tilsyn med all oljevirksomhet på norsk sokkel i tillegg til de sju store landbaserte petroleumsanleggene, slik som Kårstø, Mongstad og Tjeldbergodden. Alle andre virksomheter på land ligger under Arbeidstilsynets tilsynsansvar. Arbeidstilsynet har også planer om tilsyn med destruksjon av utrangerte plattformer og andre oljeinstallasjoner for å påse at dette skjer på en forsvarlig måte med, særlig når det gjelder arbeidsforholdene til dem som jobber med dette.

Personvern og cookies