Ny nordisk trygdeportal

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Nordisk trygdeportal er en ny nettportal som trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om å opprette. Portalen henvender seg til personer som flytter til og/eller arbeider eller studerer i et annet nordisk land. Portalen informerer om hvilke rettigheter en har og hvor man skal henvende seg. – Selv om samarbeidet er stort mellom de nordiske landene, greier vi ikke å ha hundre prosent like regler. En nordmann som jobber i en svensk bedrift, må forholde seg til det svenske, og ikke det norske velferdssystemet. På den nye portalen er gjeldende regler oversatt og lett tilgjengelig for alle, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen, i en pressemelding. Foruten informasjon har portalen direkte lenker til myndighetene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.

Personvern og cookies