Ny nakke- og ryggpoliklinikk

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Ullevål universitetssykehus åpnet en ny nakke- og rygg­poliklinikk i høst og dermed har sykehuset samlet alle spesialister i nakke-, rygg- og bekkenplager på et sted. 

Hensikten er å gi pasienter med nakke-, rygg- og bekkenplager et bedre utrednings- og behandlingstilbud. I tillegg er sykehusets målsetting at poliklinikken skal være Skandinavias fremste utredningspoliklinikk på området og et nasjonalt kunnskapssenter for pasienter med slike lidelser.

Raskere tilbake
Overlege Erik Bautz-Holter, som er daglig leder ved Nakke- og ryggpoliklinikken, opplyser at klinikken er etablert som et ledd i myndighetenes satsing for å få pasientene raskere tilbake til arbeid og fritidsaktiviteter. Tidligere har pasienter med denne typen plager blitt henvist til forskjellige avdelinger ved sykehuset, avhengig av type lidelse. På poliklinikken får pasientene en raskere avklaring i forhold til behandling og eventuelt behov for operasjon. Pasientene møtes av et tverrfaglig miljø med leger og annet personell i tillegg til fysioterapeut, kiropraktor og attføringskonsulent. Ved at all ekspertise er samlet på ett sted styrkes samarbeidet og de vanskelige tilfellene kan avklares på kortere tid.

Svært mange
Dette dreier seg om en stor pasientgruppe, opp til 80 prosent av befolkningen får ryggplager en eller flere ganger i livet, og rundt 50 prosent har hatt slike plager i løpet av de siste 12 månedene. Hvert år opplever ca 34 prosent ulike typer nakke­plager. Årlig mottar Ullevål Universitetssykehus 4-5000 pasienter med nakke-, rygg- og bekkenlidelser. Dette er et ikke-dødelig helseproblem som årlig koster samfunnet enorme beløp til sykefravær, produksjonstap, trygdeutgifter og behandling.

Personvern og cookies