Ny medarbeider i Arbeidsmiljøsenteret

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Kari Witsø (48) er ansatt som fagkonsulent.
Kari Witsø startet ved senteret 15. februar. Kurs og opplæring innen arbeidsmiljø er hovedarbeidsområdet hennes. Kari har en variert bakgrunn. Hun er utdannet sivilagronom, og har lang erfaring fra veiledningstjenesten i landbruket. Hun har også arbeidet som herredsagronom, kulturskolelærer og innehatt politiske verv. De siste åtte årene har hun vært HMS-rådgiver i landbruket, i team med bedriftshelsetjenesten. – Jeg er opptatt av helse, miljø og sikkerhet, og har et ønske om at alle individer i samfunnet vårt skal ha det bra. En velfungerende offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv fordrer et godt arbeidsmiljø. Det er en sak det er verdt å kjempe for, hevder Kari. Og skal hun slappe av, tar hun gjerne fram tverrfløyta.
Personvern og cookies