Ny lov om skipssikkerhet

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

En ny lov om skipssikkerhet, som trer i kraft 1. juli i år, flytter hovedansvaret for sikkerheten om bord fra skipsføreren til rederiet.  

Skipssikkerhetsloven er en av de mest omfattende lovreformene i maritim sektor på mange år. Loven er en oppdatering av et lovverk som er mer enn 100 år gammelt. Den viktigste endringen er at det blir rederiet som heretter får hovedansvaret for sikkerhet og miljø om bord. Det vil innebære at enkeltpersoner i rederiet og rederiet som foretak vil være dem som kan stilles til ansvar og eventuelt straffes ved overtredelse av loven. Tidligere har dette ansvaret ligget hos skipsføreren, og det har vist seg vanskelig å stille rederiene til ansvar ved alvorlige ulykker og forlis. Nå får rederier, i likhet med virksomheter i land, også krav om å lage kvalitetssikringssystemer for rederivirksomheten inklusive alle skip. Det omfatter planer, instrukser og sjekklister for viktige opera­sjoner om bord, slik som beredskap, ­vedlikehold, bemanning, opplæring og miljøvern. Hensikten er å utvikle en god og systematisk sikkerhetskultur i alle ledd.

Personvern og cookies