Ny lov for gravide vikarer

Tekst: Turid Børtnes (2002)

En ny likestillingslov som ble vedtatt i slutten av april slår fast at det ikke er lov til å la være å ansette en vikar med den begrunnelsen at hun er gravid.
Lovendringen er en del av norsk tilpasning til et EU-direktiv. Den slår fast at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Det innebærer blant annet at det ikke er lov å sette en kvinne i dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel. I praksis kan dette bety at det ikke er lov til å si nei til en vikar med den begrunnelse at vedkommende er gravid og snart skal ut i fødselspermisjon. I de fleste tilfeller er det det offentlige som betaler merutgiftene ved å skaffe en vikar for vikaren, men arbeidsgiver må også være forberedt på å ta sin del av belastningen. Lovendringen vil særlig få konsekvenser for kvinner som jobber i virksomheter som lar folk gå i vikariater over lengere tid, slik som for eksempel NRK. Aftenposten trekker frem et eksempel fra NRK der en kvinne som hadde jobbet i vikariater i fem år ikke fikk forlenget vikariatet fordi hun skulle ut i fødselspermisjon.
Personvern og cookies