Ny leder i SSP

(2010)

Etter 23 år i Senter for Seniorpolitikk har Åsmund Lunde takket av som direktør. Ny direktør er Kari Østerud. Seniorpolitikken har gjennomgått en 180 graders snuoperasjon siden forløperen, «Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen», ble etablert i 1969. Den gang var fokus på hvordan seniorene kunne forlate arbeidslivet på en best mulig måte. I dag er mye av oppmerksomheten konsentrert om hvordan myndigheter og arbeidslivet kan styrke muligheten til å være med lengst mulig for seniorer som kan og ønsker det.
Selve lederskiftet i SSP skjedde 1. august. Den nye direktøren Kari Østerud er utdannet jurist, og kommer fra stilling som direktør i Storebrand Livsforsikring.
Åsmund Lunde fortsetter i SSP, og skal arbeide med forsknings- og utredningsoppgaver.

Personvern og cookies