Ny leder i Arbeidsmiljøsenteret

(2002)
Styret i Arbeidsmiljøsenteret har ansatt Paul Norberg (54) i stillingen som ny daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret. Han overtar etter direktør Rolf I. Pedersen, som har trukket seg fra stillingen på grunn av sykdom.
Paul Norberg er redaktør i Arbeidsmiljø, og har vikariert for Rolf I. Pedersen i hans sykdomsfravær. Norberg kom til Arbeidsmiljøsenteret høsten-1999, etter å ha vært redaktør og disponent i Moss Dagblad i fem år. Han har journalist-erfaring fra både tidsskrifter og aviser, og var blant annet journalist i markedsføringsbladet Kampanje tidlig på 1990-tallet. I 1991 utga han boken «Håndbok for verneombudet» sammen med overlege Ebba Wergeland og advokat Harald Stabell, og for et par år siden var forlagssjef Gunnar Totland og Paul Norberg redaktører for «HMS årbok 2001».
Personvern og cookies