Ny ”Kvikk-sak” i Forsvaret

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Fire av totalt 17 barn født av ansatte på Forsvarets televerksted på Haakonsvern i Bergen ble født med misdannelser. Dermed ser det ut som om Forsvaret har fått en ny misdanningssak i fanget som er enda alvorligere enn Kvikk-saken.

Nesten enda verre er det at rapporten som viser den høye forekomsten av medfødte skader på nyfødte, er holdt hemmelig i tre år. De medisinsk ansvarlige ønsket å vente med denne saken inntil konklusjonen i Kvikk-saken var klar. Verken ledelsen i Sjøforsvaret eller Forsvarsdepartementet er blitt orientert om rapporten.

Godal reagerer

Forsvarsdepartementet har satt mye inn på å finne en løsning på Kvikk-saken, som kort fortalt dreier seg om det er noen sammenheng mellom medfødte misdannelser hos barn av fedre som hadde tjenestegjort på motortorpedobåten KNM ”Kvikk” og stråling fra det radiofrekvente utstyret som var montert om bord. Forekomsten av misdannelser var ca 16 prosent, mens det i den nye saken er hele 24 prosent barn som er født med misdannelser. Konklusjonen fra forskerne som gransket Kvikk-saken, var at de ikke hadde funnet bevis for at stråling var årsaken, men de kunne heller ikke utelukke det.

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal har nå gått ut og krevd alle fakta på bordet. Han synes det er alvorlig hvis dokumenter som kunne hatt betydning for Kvikk-saken ikke har vært med i vurderingen, det er stikk i strid med intensjonen om at alle forhold i saken skal granskes.

 

Ny granskning

Medisinsk ansvarlig for Kvikk-granskingen mener at rapporten ikke er forsøkt holdt hemmelig og at det var alminnelig enighet blant dem som var orientert om å vente med å offentliggjøre den inntil Kvikk-saken var ferdig utredet. Dette bestrides av talsmannen for de ansatte ved televerkstedet på Haakonsvern.

Det er heller ikke enighet om de ansatte på televerkstedet har vært utsatt for samme type stråling som ombord i Kvikk. Talsmann for de ansatte mener det, blant annet at de testet og reparerte samme type senderutstyr. De måtte også selv sette i verk tiltak som begrenset strålingen på verkstedet.

Forsvarsdepartementet har nå bedt Statens arbeidsmiljøinstitutt, som sto for den siste granskningen av Kvikk-saken, om å granske alle tilfeller av medfødte misdannelser hos barn av ansatte ved verkstedet. Samtidig har ledelsen i Sjøforsvaret besluttet at arbeidsmiljøet ved alle verksteder med samme radioutstyr som på Haakonsvern skal under lupen.

Personvern og cookies