Ny kompetanse inn i bedriftshelsetjenesten

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Nye yrkesgrupper er på vei inn i bedriftshelsetjenesten. Solheim HMS har ansatt en egen arbeidspsykologisk rådgiver mens Hjelp 24 har både sosionomer og sosiologer.

Det som surrer under topplokket påvirker arbeidshverdagen i stor grad. Utslagene av dette kan i liten grad forebygges gjennom tradisjonelle fysiske foranstaltninger eller av skolemedisinen. Under landskonferansen for bedriftshelsepersonell på Lillestrøm i 2004 ble det gjort en undersøkelse blant de rundt regnet 260 deltakerne. Den viste at godt over halvparten trodde kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ville være området med størst økning i etterspørsel. Det var også dette området hvor deltakerne mente det var størst behov for ytterligere utdanning. Men kun 14 prosent av deltakerne hadde psykolog i bedriftshelsetjenesten sin.

– Se helheten
Solheim HMS i Lørenskog i Akershus er en av bedriftshelsetjenestene i landet som tilbyr psykologisk bistand. Allerede på midten av 90-tallet ansatte de folk med psykologi på vitnemålet. – Det er viktig å se på helheten. Det psykososiale arbeidsmiljøet utgjør en stor andel av arbeidsmiljøet og betyr mye ute i de enkelte bedriftene. Trives de ansatte, øker også produktiviteten og lønnsomheten, sier Unni Aaen. Hun er daglig leder i Solheim HMS og har fått med seg bedriftshelsetjenestens egen arbeidspsykologiske rådgiver Marit Hovden Haugnes i dag. Hun er hovedfagsutdannet i psykologi, men har også kurs i blant annet konfliktbehandling, gruppeprosesser og prosjektledelse. Ute i bedriftene driver hun både med undervisning, gruppeprosesser og konsultasjoner med enkeltpersoner. Det handler om hvordan bedriftene møter kunder, hvordan de styrker samarbeidet innad, forebygger og behandler konflikter. Sykefraværsarbeid er også en viktig del av hennes arbeidsdag. – Jeg jobber over tid med forskjellige utfordringer i bedriftene. Målet er å øke enkeltpersoners og gruppenes evne til å løse disse utfordringene, sier Hovden Haugnes. – Jeg merket i starten at jeg ofte fortsatte der andre avsluttet. Bedriftsledere sto med papirer etter organisasjonskartlegginger, og visste ikke hva de skulle gjøre med dem. Det kan jeg hjelpe med, fortsetter hun.

Et blikk utenfra
En av kundene deres er den mekaniske bedriften Cubic-Imek AS. I juni i fjor gjorde Hovden Haugnes en jobb for dem. Produksjonssjef Gard Rødseth Hansen forteller at de ble delt opp i tre grupper, slik at de som jobbet sammen til daglig var i samme gruppe. Så mottok de litt teoretisk undervisning før alle fikk muligheten til å komme med positive og negative erfaringer fra arbeidet, eksempler som måtte begrunnes. Til slutt diskuterte gruppa det som var kommet frem. Hver gruppe brukte omtrent tre timer. – Jeg tror det hjalp oss å bli mer bevisst på hvordan vi opptrer i forhold til andre. Så får vi også innsikt i hva de andre på jobben er opptatt av, sier Rødseth Hansen. Han tror en slik gjennomgang, kanskje annethvert år, er en smart investering for bedriften. – En ekstern person ser ting på en annen måte enn de som er der til vanlig. Det kan være med på å løse opp i ting på et tidlig tidspunkt, tror han.

Økt etterspørsel
Mange bedriftshelsetjenester velger å knytte til seg eksterne psykologer. Solheim HMS vil heller ha kompetansen i eget hus. – Det sikrer kontinuiteten. Vedkommende blir veldig godt kjent med bedriftene, i tillegg til å få en generelt god HMS-plattform gjennom arbeidet. Dermed vet hun bedre når og hvordan det er behov for å gå inn med hjelp. Hvis vi skulle basert oss på å leie inn folk, ville dette i mye større grad skjedd ved spesielle situasjoner. Nå er det lettere å komme inn tidlig og arbeide forebyggende, sier Unni Aaen. Solheim HMS er ikke alene om å ha ansatt folk med psykologisk kompetanse. – Organisasjonspsykologer er helt klart på vei inn i bedriftshelsetjenesten, mener Geir Riise. Han er direktør i Norges største bedriftshelsetjeneste, Hjelp24. Han tror etterspørselen etter slik kompetanse vil øke i fremtiden. Ved siden av en 24 timers betjent alarmtelefon, hvor det er mulig å komme i kontakt med et 30-talls psykologer i det ganske land for bistand i akutte situasjoner, har Hjelp 24 valgt å ansette organisasjonspsykologer som jobber med arbeidsmiljøkartlegginger, rådgivning og oppfølging av kundene. – Konstruktiv lagbygging er avgjørende for å oppnå god produktivitet. Det er også viktig med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse i egen virksomhet. Det er ingenting som tapper mer krefter i bedrifter enn dårlig organisering, sier direktøren.

Mer fokus på gruppen
Hjelp24 har også ansatt en sosionom, som blant annet arbeider med individuell gjeldsrådgivning, samt to sosiologer. Jane Løken er en av dem og har arbeidet i bedriftshelsetjenesten i fem år. Hun har spesialisert seg innen arbeids- og organisasjonssosiologi. Hun gjør mye av det samme som en arbeidspsykolog, men mens psykologen ofte konsentrerer seg mer om det enkelte individ har sosiologen mer fokus på gruppen. – Jeg er opptatt av hvordan folk skal klare å dra lasset sammen. Mange av dagens utfordringer er knyttet til det organisatoriske. Arbeidet må organiseres slik at de ansatte skal få det best mulig på jobben, sier hun. Løken jobber mye med gruppeprosesser og kartlegginger av arbeidsmiljøet, hvor gjennomgang av resultatene i etterkant er viktig. – Det er opplagt at både psykologer, sosionomer og sosiologer har mye å bidra med innen bedriftshelsetjenesten, mener hun. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies