Ny internasjonal standard for arbeidsmiljø

ISO 45001 blir ny standard for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Standarden blir lansert som Norsk Standard 10. april. Standarden overtar etter britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge. Formålet med standarden er å få på plass et verktøy som skal sikre at arbeidsmiljøarbeidet blir utført på en målrettet og systematisk måte

Den nye standarden for arbeidsmiljø tar blant annet for seg følgende temaer:

 • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
 • risikovurderinger
 • politikk og mål for arbeidsmiljø
 • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
 • ressursbehov
 • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse
 • Standarden vil også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter

I verden i dag skjer der 2,78 millioner dødsfall i året som følge av arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer, i tillegg til 374 millioner ikke-dødelige skader og sykdommer. Dette medfører store konsekvenser for familiene og lokalsamfunn som blir rammet, og kostnadene for organisasjonene er betydelig. ISO 45001, eller NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk, som den heter i Norge, er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Den gir et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at en organisasjon proaktivt kan forbedre sitt arbeidsmiljø.

Fordeler ved bruk av standarden kan være å:

 • redusere antall uønskede hendelser på arbeidsplassen
 • redusere fravær og gjennomtrekk av ansatte, noe som fører til økt produktivitet
 • redusere kostnadene på forsikringer
 • opprette en helse- og sikkerhetskultur, hvor ansatte blir oppfordret til å ta en aktiv rolle for arbeidsmiljøet
 • styrke ledelsens forpliktelse til proaktivt å forbedre arbeidsmiljøet
 • gjøre det enklere å oppfylle lov- og forskriftskrav
 • forbedre omdømmet

Ønsker du å vite mer om standarden meld deg på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 16-17 oktober 2018, der vil hele sesjon 6 på kongressen handle om standarden og vi har fått Lisbeth Aamodt fra Kiwa Teknologisk Institutt til å komme og snakke om standarden.

Les mer og meld deg på Kongressen her

Personvern og cookies