Ny i Norge

(2007)
Ny i Norge er et nytt nettsted som gir informasjon til flere grupper av nyankomne innvandrere, samt til beboere i asylmottak, melder Utlendingsdirektoratet (UDI).
Ny i Norge er et resultat av utlendingsmyndighetenes satsing på informasjon til innvandrere. Temaer er blant annet norskopplæring, skolesystemet, helsevesenet og arbeid i Norge. Informasjonen er oversatt til flere språk. Se www.nyinorge.no
Personvern og cookies