Ny HMS-portal for bygg og anlegg

Tekst: Vemund Jensen (2005)

En ny nettjeneste viser hvordan HMS skal håndteres i byggeprosessen fra prosjektering til drift.

Det er bygge- og anleggnæringens organisasjoner som i samarbeid med Arbeidstilsynet og kommunal- og regionaldepartementet lanserer den nye HMS-portalen. Hovedmålet er å styrke arbeidet med HMS gjennom å skape en felles forståelse for oppfølging av lover og forskrifter; som arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven. Tjenesten viser trinnvis hvordan HMS håndteres i henholdsvis prosjektering, bygging og drift. For hvert trinn angis: – Hvilke lover og forskrifter som gjelder. – Hvem som er ansvarlig for HMS. – Hvilken oppfølging som forventes. – Eksempler på hvordan dette kan gjøres. Tjenesten er ment som et verktøy i HMS-arbeidet for blant annet byggherrer, prosjektledere og HMS-koordinatorer. Det blir gitt mange eksempler fra forskjellige virksomheter, eksempler som brukere av tjenesten selvfølgelig selv må kvalitetssikre og tilpasse egen virksomhet før man tar dem i bruk. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for at portalen blir oppdatert to ganger årlig, slik at den vil være à jour med utvikling i lover og forskrifter og praksis i næringen. Arbeidsmiljø nr.5 – 2005

Personvern og cookies