Ny faktaside: Streik og naturhendelser

(2010)

Arbeidstilsynet har mottatt mange henvendelser om permittering og lønnsplikt i forbindelse med streik og vulkanutbruddet på Island. Det har resultert i en ny faktaside med en oversikt over reglene som gjelder i slike tilfeller.
For at arbeidsgiver skal kunne permittere, kreves det saklig grunn. Ved naturhendelser, streik eller annen arbeidskamp som lockout, gå-sakte-aksjoner eller overtidsnektelse vil dette vilkåret være oppfylt.
Normalt gjelder det en 14 dagers varslingsfrist før en permittering kan iverksettes.
Plikten til å betale permitteringslønn etter permitteringslønnsloven gjelder ikke ved permittering som er en følge av streik eller annen arbeidskamp. Det samme gjelder ved naturhendelser.
Les mer på: www.arbeidstilsynet.no

Personvern og cookies