Ny direktør i Aetat

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Etter to år med mye utskiftninger i ledelsen har Aetat omsider fått ny fast ansatt direktør. Inger-Johanne Stokke (47) ble utnevnt til ny arbeidsdirektør i statsråd 30. august. Hun kommer fra Telenor der hun er direktør for Human Resources.
Stokke er utdannet jurist, men har bred ledererfaring fra en rekke offentlige og private virksomheter, blant annet NHO der hun har vært bedriftsrådgiver og advokat, fra fengselsvesenet, Landbruksdepartementet og Statens forurensningstilsyn foruten en rekke verv i styrer og offentlige utvalg.

Etat i vanskeligheter Hun overtar en etat som har hatt store vanskeligheter de siste par årene, både internt med ansatte som føler seg sterkt presset på grunn av økende arbeidsmengde og reduserte ressurser, arbeidsgiverne og arbeidssøkende som ikke synes de får den hjelpen de har krav på til å fylle eller finne ledige stillinger, stønadsmottakere som må vente på trygd og et IT-system som har skapt store praktiske problemer for de ansatte. I tillegg har Aetat hatt en turbulent toppledelse, siden Ted Hanisch måtte gå av høsten 2000 har etaten hatt fire direktører med den siste utnevnelsen. Inger-Johanne Stokke avløser Per Engebretsen som ble konstituert som direktør da forgjengeren Lars Wilhelmsen trakk seg fra stillingen i sommer for å bli leder av utredningsavdelingen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Han avløste Jon Blaalid som var konstituert i stillingen. Engebretsen vender tilbake til sin tidligere stilling i det samme departementet når Stokke tiltrer. Det vil skje i løpet av et par måneders tid.

Samarbeide
Den nye arbeidsdirektøren sier i forbindelse med utnevnelsen at hun nå er opptatt av å finne en god måte å komme gjennom omstillingsprosessen som Aetat er inne i sammen med de ansatte. Før hun har fått satt seg inn i stillingen ønsker hun ikke å komme med noen programerklæring. Nå kjenner hun først og fremst etaten gjennom sin jobb som personalansvarlig i Telenor. Hun ønsker å legge vekt på samarbeide, forutsigbarhet og trygghet for å oppnå de arbeidsmarkedspolitiske målene og skape en best mulig intern organisering innad i etaten. Inger-Johanne Stokke er gift med direktør Olav Magnussen i NHO. Han er nå medlem av Rådet for Aetat, dette er et verv han kommer til å trekke seg fra.

Personvern og cookies