Null tid til tillitsvalgtarbeid

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Svein Furøy er hovedtillitsvalgt i transportselskapet Cominor, men blir nektet redusert arbeidstid for å kunne bistå medlemmene.

Det gjør det svært vanskelig for Furøy å serve 250 medlemmer spredt mellom Tromsø, Narvik og Finnsnes. Forhandlingssjef Henrik Dahle i Yrkestrafikkforbundet (YTF), mener situasjonen er uholdbar.
– Dette er et brudd på Hovedavtalen fra bedriftens side. Vi vurderer å bringe saken inn for Arbeidsretten. Furøy er den eneste hovedtillitsvalgte i landet som ikke fått satt av tid til tillitsvalgtarbeid, sier han.

Meningsløst
Furøy selv har måttet sluttet å drive utstrakt medlemsassistanse på kveldstid, og stenger mobilen når han er i sin daglige jobb som bussjåfør. Når mobilen skrus på i pausene venter det flust med meldinger. Så må han fra gang til gang be om avløsning, og tid til å ta seg av saker, etter hvert som de kommer.
– Dette er en helt meningsløs måte å drive tillitsvalgtarbeid på. Dukker det opp saker jeg må ta meg av, må jeg stoppe bussen i rute, ringe kontoret og be om avløser. Dette rammer oss i YTF, og det rammer også passasjerene, som blir forsinket, sier Furøy.

– Meget provosert
Det vanlige, der det eksisterer en tariffavtale i arbeidslivet, er at bedrifter av Cominors størrelse gir tillitsvalgte faste dager til å utføre arbeid i henhold til avtaleverket.
– Denne saken fratar oss den demokratiske retten til å drive fagforeningsarbeid. Vi er meget provosert, og kommer ikke til å gi oss på denne saken, sier Dahle.

Viser til NHO
Arbeidsmiljø har i flere dager forsøkt å få en kommentar fra Cominors ledelse. Via mail refererer driftsdirektør Alfred Aksnes i Cominor til følgende utdrag av protokollen fra siste forhandlingsmøte mellom YS/YTF og NHO Transport:

“NHO mener at bedriften opptrer i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser i forhold til at tillitsvalgte får nødvendig tid til å utføre sine verv. Det har ikke hendt at tillitsvalgte har fått nei fra ledelsen på forespørsel om å utføre sitt verv som tillitsvalgt iht Hovedavtalens bestemmelser. Etter NHOs mening er bedriften ikke forpliktet til å inngå avtale med de tillitsvalgte om en forhåndsbestemt tidsramme for tillitsvalgtarbeid, jfr § 6-6 annet ledd. Etter ledelsens syn fungerer dagens ordning tilfredsstillende slik man ble enige om å prøve seg frem i forhold til tidligere praksis og lokal protokoll.”

Aksnes legger til at Cominor er oppdelt i geografiske driftsområder med hver sin lokale ledelse, og ditto valgte tillitsrepresentanter.
– I vår desentraliserte driftsstruktur er enhetene i stor grad selvstyrende, inkludert det å ha ansvaret med å følge opp samarbeidet mellom bedriften og tillitsvalgte. Dette innebærer at i tillegg til hovedtillitsvalgt, som er stasjonert i Tromsø, gir bedriften også tillitsvalgte på den enkelte enhet nødvendig tid til å utføre sine verv.

Personvern og cookies