– Null dødsulykker i landbruket

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har nylig undertegnet på en nullvisjon med det formål å unngå dødsulykker i landbruket fra og med 2012.  

Dermed har departementet sluttet seg til en tilsvarende visjon laget av representanter fra en lang rekke nordiske landbruksorganisasjoner i fjor sommer. Bakgrunnen for offensiven er den dystre ulykkesstatistikken i denne næringen. I fjor omkom fire personer i landbruket. Dette er en klar nedgang fra 2005, da det var 16 døds­ulykker i næring­­en og i 2004 omkom 11 personer. Dette til tross for at næringen bare står for 3 prosent av sysselsettingen her i landet. I de andre nordiske landene er situasjonen ganske lik den norske. Landbruksministeren mener at en nullvisjon er et klart mål for alle parter. Selv om jord- og skogbruk er en fysisk krevende næring med mange risiko­situasjoner, vil en visjon om null dødsulykker være med på å holde ulykkestallet lavt. For å nå målet, tas det nå et krafttak i næringen. Det blir blant annet laget handlingsplaner der helse, miljø og sikkerhet inngår som et viktig element.

Personvern og cookies