NRK må respektere dommen

Tekst: Paul Norberg (2006)
NRK-ledelsen bør holde seg for god til å anke dommen i Oslo tingrett, hvor journalist Bitte Vatvedt vant over rikskanalen i en oppsigelsesak.
NRK bør ikke demonstrere for all verden at de ikke bryr seg om de enkelte ansattes arbeidsforhold og helsetilstand. Bitte Vatvedt har vært sykmeldt i to og et halvt år, og hatt «…et personlig helvete» (Dagbladet 21. juni) på grunn av konflikten med NRK. Når så retten konkluderer med at journalisten får medhold på samtlige punkter, er det både uetisk og tåpelig å forlenge «helvetes-perioden» ved å anke dommen. NRK bør i stedet gå i seg selv; vurdere sin egen personalpolitikk, be Bitte Vatvedt om unnskyldning, og deretter legge til rette for å bedre arbeidsforholdene i egen virksomhet. Inkluderende arbeidsliv er et begrep som myndighetene og partene i arbeidslivet forsøker å få gjennomslag for i alle norske virksomheter. I denne sammenhengen bør NRK stå fram og vise fram sitt inkluderende sinnelag, framfor å ri prinsipper, som så ettertrykkelig er blitt slått tilbake i den tapte rettssaken. Når programdirektør Vidar Nordli-Mathisen, uten tegn til respekt for sin motpart eller tingretten, konkluderer slik: «Vi mener at det foreligger saklig grunn til oppsigelse av Bitte Vatvedt», så demonstrerer han en arroganse som ligger milevidt fra intensjonene om et inkluderende arbeidsliv. Kringkastingssjef John G. Bernander og NRKs nye styreleder Halvard Bakke bør snarest sette seg sammen og gi sin programdirektør et råd om å verne om rikskanalens renomme ved å avvise alt snakk om å anke dommen, og i stedet ønske den oppsagte journalisten velkommen tilbake på jobb.

Fakta:
I en dom av 20. juni 2006 i Oslo tingrett vant journalist Bitte Vatvedt en oppsigelsessak mot NRK. Bitte Vatvedt har 31 års ansiennitet i NRK, og ble sagt opp med varierende begrunnelser. Delvis overtallighet og delvis på bakgrunn av NRKs subjektive vurderinger av hennes faglige kompetanse og personlige egenskaper. Retten slår klart og tydelig fast at oppsigelsen er usaklig, uansett hvilke kriterier arbeidsgiveren har lagt til grunn, og journalisten fikk medhold i at hennes arbeidsforhold i NRK kan opprettholdes. Hun er også tilkjent økonomisk erstatning for såkalt «ikke-økonomisk skade».

Retten konkluderte slik:
1. Oppsigelsen av Bitte Vatvedt kjennes ugyldig. 2. NRK betaler kr. 70.000,00 i erstatning til Bitte Vatvedt. 3. NRK betaler kr. 187.500,00 (inkl. mva) i saksomkostninger til Bitte Vatvedt innen to uker etter forkynnelse av denne dom.

Personvern og cookies