NRK anker oppsigelsesdom

Tekst: Paul Norberg (2006)

– NRK anker dommen mot journalist Bitte Vatvedt utelukkende fordi det vil utsette rettskraften av en meget pinlig dom, sier advokat Thor-Erik Johansen.

NRKs oppsigelse av journalist Bitte Vatvedt ble kjent ugyldig i Oslo tingrett. NRK ble dømt til å utbetale en erstatning til Vatvedt på kr. 70.000,-, i tillegg til saksomkostninger. I dommen fra Oslo tingrett heter det også ”…at det ikke vil være åpenbart urimelig om Vatvedts arbeidsforhold fortsetter”.

Advokat Thor-Erik Johansen representerer Bitte Vatvedt, og han har ingen forståelse for at NRK anker den klare dommen fra Oslo tingrett.

– Dommen var enstemmig, og det vitner om svakt skjønn fra NRKs side at den nå blir anket. NRKs anke inneholder ingenting nytt, og det grenser til rettsforakt når rikskanalen vil presentere de samme bevis og anførsler som de gjorde i første rettsrunde. Det er utelukket at anken kan føre fram i lagretten, mener Johansen.

Anker helheten
NRK har påanket hele dommen fra Oslo tingrett. Advokat Camilla Steenbuch påstår i sitt ankeskriv at både rettsanvendelsen og bevisvurderingen til tingretten er feil. På den bakgrunn oppgir advokat Steenbuch at NRK vil tilby de samme anførsler og bevis som for tingretten. Når saken kommer opp i lagmannsretten, vil NRK presentere flere vitner og flere dokumentbevis enn det ble gjort under behandlingen i Oslo tingrett. Advokat Steenbuch oppgir ikke hvilke nye vitner som kan tilføre saken ytterligere informasjon.

Advokat Camilla Steenbuch ønsker ikke å kommentere NRKs anke utover det hun har skrevet i ankeskrivet.

Les også artikkelen NRK må respektere dommen. Klikk her 

Personvern og cookies