Norske kvinner jobber mye deltid

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Fafo-undersøkelsen om deltid og merarbeid i helse- og omsorgsyrkene understøttes av en undersøkelse om deltidsarbeid og kvinner i OECD-land. Det viser seg at hver tredje norske kvinne jobber deltid, det er mye større andel enn i mange sammenlignbare land.
Norge ligger på topp i Europa når det gjelder deltidsarbeidende kvinner. Litt flere enn hver tredje kvinne har deltidsarbeid. I Europa er gjennomsnittet 27 prosent og i Finland er det faktisk færre enn en tiendedel av kvinnene som jobber deltid. Også i de to øvrige nordiske land jobbes det mye mer fulltid blant kvinner enn her i landet. Ser en på hvor mange som jobber full tid i Norge gjelder det bare fire av ti kvinner. Danske kvinner har en mye høyere andel, der er 62 prosent beskjeftiget på full tid. Deltid er typisk for kvinner, særlig i lavlønnsyrker, langt under 10 prosent av mennene jobber deltid.    
Personvern og cookies