Norsk språk – en utfordring

Tekst: Turid Børtnes (2008)

– Her har vi mye manuelt og ensidig arbeid, da blir arbeidsmiljøet veldig viktig, sier Wenche Hoff, hovedverneombud ved Postens brevsenter i Oslo.

– Fordi jobben i seg selv ikke gir så mye, er det avgjørende at vi har en hyggelig tone og at de ansatte trives på arbeidsplassen.

Tilrettelegging

Mange med innvandrerbakgrunn eller utenlandsk opprinnelse i Posten arbeider i avdelinger med sortering av brev og pakker. I tillegg er det tatt inn 18-20 funksjonshemmede med forskjellige handikap. Posten har i samarbeid med NAV, tilpasset arbeidsplassen til hver enkelt. – Dette er en gruppe ansatte vi har stor glede og nytte av. Det samme gjelder innvandrerne våre. Fordi det er mye ensidig gjentakelsesarbeid, er det viktig å være oppmerksom på belastningsskader, sier Julia Banda Rasmussen, hovedverneombud for divisjon Distribusjonsnett og tidligere HVO på Brevsenteret. – Vi vil helst arbeide forebyggende, men for dem som har behov for det, har vi et tilbud om naprapatbehandling, det vil si både fysioterapi og akupunktur. Våre ansatte kan ringe til alle døgnets tider for å få hjelp.

Lederhospitant

Men språk er en stor utfordring, alle må akseptere at norsk er arbeidsspråket. Likevel er det tydelig når Arbeidsmiljø tar en liten runde blant de ansatte, at svært mange har vanskelig for å uttrykke seg på norsk, selv om de forstår en god del av det som blir sagt. Mohammad Akhtar fra Pakistan roser både kolleger og sjefer, de er bra, sier han. Han får støtte av kollega Ram Parkash Dhir fra India. De jobber med sortering av post til Oslo og omland. Gurvir Singh snakker norsk som noen, han har vokst opp i Norge med foreldre opprinnelig fra India. Han er plukket ut til et lederprogram i Posten og skal hospitere på Brevsenteret og Godssenteret fra august til april neste år. Singh skal jobbe ute i produksjonen, blant annet med manuell sortering, og med data.

God dialog

Gurvir Singh tror ikke forskjellig kultur og religion blant de mange folkegruppene i Posten vil by på særlig store utfordringer, og får støtte av Wenche Hoff som påpeker at arbeidsplassen har vært flerkulturell i mange år. Men språk er noe annet – En kan nesten snakke om omvendt mobbing når en gruppe slår over på et språk jeg ikke forstår når jeg skal snakke til dem. Jeg lurer jo noen ganger på om de snakker om meg. Det er ikke så greit, sier han. Hovedverneombudet er enig. Men både hun og Singh har erfart at det ikke alltid er lett å si fra om slikt, det kan tolkes feil. Det kan oppfattes rasistisk. – Derfor er det viktig å finne en riktig måte å melde fra på og ha en god dialog med medarbeiderne, mener de to. Ved Postens brevsenter i Oslo sorteres det daglig tre millioner sendinger. Det flyttes til Lørenskog ved årsskiftet 2009-2010, der det nå bygges ny Østlands-terminal.

Personvern og cookies