Norges største innen BHT

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Hjelp 24 AS har kjøpt selskapet HMS Norge AS som er Telenors og Postens felles bedriftshelsetjeneste. Dermed er Hjelp 24 blitt det største selskapet i sitt slag i Norge.

Overdragelsen av selskapet skjer under forutsetning av at Konkurransetilsynet godkjenner sammenslåingen. Administrerende direktør Bengt-Lasse Lund i Hjelp 24 opplyser at de skal ha et møte med Konkurransetilsynet for å få gitt en gjensidig orientering om saken. Da vil de bli orientert om tilsynets eventuelle innvendinger mot oppkjøpet. Dette møtet er foreløpig ikke berammet. Bakgrunnen for Konkurransetilsynets forbehold er hensynet til konkurransesituasjonen. – Blir dere helt dominerende i markedet nå? – Nei, absolutt ikke. Vår markedsandel blir bare på 15 prosent. Staten anslår selv at hele det samlede bedriftshelsetjenestemarkedet beløper seg til en til to milliarder kroner. Hvis vi tar utgangspunkt i et middeltall blir vår andel av dette markedet ca 200 millioner kroner. Det er svært godt plass til andre aktører i tillegg til dette. Lund presiserer at Hjelp 24 ønsker konkurranse velkommen. Mange av de andre aktører i det norske markedet har vist at de har sine kvaliteter og fortrinn. I tillegg til Gjensidige, som eier Hjelp 24, skal BHT-selskapet levere helsetjenester til Telenor, Posten og hele 2.600 øvrige kunder i Norge. Selskapet blir Norges eneste landsdekkende bedriftshelsetjeneste. Hjelp 24 har i tillegg til basale HMS-tjenester en sykepleiebemannet vakttelefon 24 timer i døgnet. Denne tjenesten formidler kontakt med lege eller annet helsepersonell ved behov. Det legges videre stor vekt på sykefraværsoppfølging, dette er også dekket 24 timer i døgnet. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies