Norges beste Esso-stasjon

Tekst: Vemund Jensen  (2006)
Bensinstasjonen på Trosterud drives av personer på attføringstrygd. Nå er den blitt kåret til landets beste Esso-stasjon.
Det er en av Norges eldste attføringsbedrifter, Rehabil, som driver stasjonen på Trosterud i Oslo. Nylig hadde de uanmeldt besøk. En inspektør sjekket om Essos standarder ble fulgt på bensinstasjonen. Forhold som kundeservice, renhold, butikkens utseende og varesortiment ble nøye gransket. – Vi er den eneste stasjonen i Norge som oppnådde 100 prosent på testen, sier en fornøyd stasjonssjef. Lars Eliassen er spesielt stolt over at de som attføringsbedrift nådde opp i konkurransen mot landets ordinære Esso-stasjoner. – Det viser at det er fullt mulig å oppnå gode resultater med ansatte på attføring. De to siste årene er også stasjonen blitt tildelt gulldiplom for Essos anmeldte inspeksjonsbesøk.

Tilfeldighetenes spill
Eliassen etterstreber å opprettholde en høy standard på stasjonen. Orden og ryddighet vektlegges, slinger i valsen godtas ikke. – Men innsatsen betaler seg når vi lykkes. Det øker de ansattes yrkesstolthet og motiverer til videre arbeid. Og de har oppnådd gode resultater. I fjor var sykefraværet 3 prosent, og underskudd er snudd til overskudd. Resultatet økte med over 800.000 kroner fra 2004 til 2005. Rehabil, som driver stasjonen, veileder og tilrettelegger for arbeidstrening, slik at yrkeshemmede kan komme tilbake i vanlig arbeid igjen. For øyeblikket har de fem personer på arbeidstrening, to av dem går snart ut i ordinært arbeid. To personer har varig tilrettelagt arbeid på stasjonen og to er her for avklaring av arbeidsevne ved siden av de fire vanlige ekstravaktene. – De tiltaksansatte er bare personer som av en eller annen grunn har falt utenfor det vanlige arbeidslivet. Det er bare tilfeldigheter at det ikke er du eller jeg, understreker Eliassen. Rehabil har samarbeidet med Esso siden 1971. Etter gjennomført arbeidstrening kan ansatte gå videre til andre stasjoner i kjeden. – Dilemmaet mitt er at når jeg har fått dyktige medarbeidere, må jeg kvitte meg med dem. Andre Esso-stasjoner står i kø for å overta dem, sier stasjonssjefen.

Fikk jobb
En av dem er Alvapillai Sivalingam, eller Siva, som de kaller ham. Etter halvannet års arbeidstrening fikk han ordinær jobb på en annen Esso-stasjon i Oslo. Ennå tar han noen ekstravakter på Trosterud. – Før jeg kom hit, hadde jeg aldri jobbet i en butikk eller på en bensinstasjon. Nå klarer jeg greit å styre en stasjon alene. Han sier han er lettet over igjen å være i fast arbeid. – Jeg er glad for at jeg nå har fått meg en jobb som passer meg og min kropp.

Attføring:
– Yrkeshemmede klarer ikke å fortsette i den jobben de hadde, men er for friske til å bli uføretrygdet. De kommer derfor på attføring. – Attføringen skal hjelpe dem tilbake til jobb, slik at de ikke blir permanent uføretrygdet. – En attføringsbedrift avklarer og utprøver den yrkeshemmedes arbeidsevne. Deretter kan de gi opplæring og tilrettelegge et videre arbeidsløp, som er ment å kvalifisere for ordinært arbeid. De kan også gi tilbud om varig tilrettelagt arbeid. – Bedriftene har egne inntekter, men får også tilskudd fra staten, alt fra 10 til 90 prosent av totalinntektene. – Omkring 25.000 personer er innom de rundt 100 attføringsbedriftene i Norge i året. Halvparten får jobb etter arbeidstrening. – 27.000 personer står for øyeblikket i kø for attføring. De må i gjennomsnitt vente i to år. (Kilde: Bransjeforeningen Attføringsbedriftene)
Personvern og cookies