Norge topper statistikken

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Nordmenn kontaktes oftest av arbeidsgiver utenom arbeidstid. 
Andelen arbeidstakere som blir kontaktet via e-post eller telefon, i forbindelse med jobbrelaterte oppgaver utenfor normal arbeidstid, er størst i Norge sammenlignet med land i EU. Det viser rapporten Arbeidsmiljø i Norge og EU – en sammenlikning, som avdelingsdirektør Steinar Aasnæss, ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) nylig har lagt fram.

Frankrike nederst på lista
Av nærmere 30 000 personer har nesten 50 prosent svart at de i løpet av de siste 12 måneder er blitt kontaktet av arbeidsgiver, via e-post eller telefon, utenom normal arbeidstid. Til sammenligning er prosentandelen 45 i Sverige, vel 34 i Danmark, mens Kypros og Frankrike ligger nederst på lista med under 10 prosent. Selv om Norge er blant de landene der arbeidstakerne kontaktes aller mest av arbeidsgiver utenom arbeidstid, viser rapporten at Norge også har den høyeste andelen arbeidstakere som er godt fornøyd med balansen mellom arbeid og familie.

Økende tendens
Aasnæss er usikker på hvor stor betydning e-post/telefon-kontakten har for opplevelsen av arbeid-familie-balansen. – Det vil kunne variere mye mellom bransjer og mellom yrkesgrupper. Mens arbeidstakere i noen yrkesgrupper kan oppleve at arbeidsgiver tar kontakt for å gi en beskjed, kan arbeidstakere i andre yrkesgrupper bli bedt om å komme på jobb når de i utgangspunktet hadde fri, påpeker Asnæss, og viser til helsevesenet som et eksempel. Mens det siste vil kunne ha store effekter på familielivet og sosiale forpliktelser, vil det første sannsynligvis ikke forårsake like store problemer. Begge former for kontakt bør likevel tas alvorlig, fordi begge krever at arbeidstaker er tilgjengelig for arbeidsgiver utenom normal arbeidstid.

Personvern og cookies