Norge setter havforskning på EUs dagsorden

(2010)

EUs 27 forskningsministre har sluttet seg til et norsk initiativ om å etablere et europeisk felles forskningsprogram med tittelen «Healthy and productive seas and oceans».
– EU er blitt vår viktigste arena for internasjonalt forskningssamarbeid, sier forsknings- og høyere utdannings­minister Tora Aasland.
Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mener interessen for å utnytte havet til mange formål er økende.
– For å balansere ulike brukerinteresser og sikre en bærekraftig forvaltning av havets ressurser trenger vi mer kunnskap. Gjennom det europeiske samarbeidet vil vi ha mer menneskelig kapasitet, større forskningsinnsats og kunne utnytte infrastruktur mer effektivt. Samtidig kan vårt initiativ bidra til å fremme Norge som en seriøs havnasjon og havforvalter, sier fiskeri- og kystministeren.

Personvern og cookies