Norge Rundt

(2007)

40 PROSENT JOBBER GRATIS
40 prosent av ansatte i skoler og barnehager jobber overtid uten lønn. 750.000 nordmenn jobber gratis overtid. En undersøkelse gjennomført av Infact på oppdrag for bemanningsbyrået Xtra Personell viser at 2,2 millioner arbeidstakere, nesten 95 prosent, jobber overtid. En tredjedel av overtidsarbeidet gjøres uten lønn. Innenfor offentlig sektor er det barnehage- og undervisningspersonell som i størst grad jobber overtid uten å få betalt for det (40,8 prosent). Det er de yngste som jobber mest overtid. Over 60 prosent av alle mellom 25-39 år jobber overtid hver uke. Magasinet Utdanning 19.11.07

UTVALG GRANSKER YRKESLIDELSER
Ekspertutvalget som skal utrede hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade, er nå klart. Blant annet skal man se på lidelser som skyldes langvarige, psykiske påkjenninger og belastninger i muskel- og skjelettsystemet Det er gjennom flere år reist spørsmål ved om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen. Utvalgets arbeid skal foreligge innen 20. juni 2008. Anbefalingene fra det medisinske ekspertutvalget bli fulgt opp i forbindelse med lovforslaget om arbeidsskader som regjeringen tar sikte på å legge fram våren 2009. Ledernett.no 19.11.07

RISIKERER POLITIANMELDELSE
Arbeidsforholdene rundt de fem polske bygningsarbeiderne på Langestrand er så alvorlige at Arbeidstilsynet vurderer å politianmelde arbeidsgiveren Bygg og Bemanning AS. – Det er brudd på overtidsbestemmelsene, arbeidstidsreglementet, mulig mangler på firmatøy og verneutstyr. Jeg så flere jobbe på stillaset uten hjelm. Dette er flere grove brudd, sier Arne Bergsholm fra Arbeidstilsynet. Han synes oppsigelsen er det verste som har skjedd de fem polakkene, som har både oppholds- og arbeidstillatelse. – Brudd på arbeidsmiljøloven er en ting, men oppsigelse på usaklig grunnlag er det groveste overtrampet i denne saken, sier Bergsholm. Østlandsposten 17.11.07

SJEFER I TOG FOR TANNBYGG
Tannlegeutdanningen i Bergen er i akutt krise på grunn av pengemangel til nytt bygg. Nå marsjerer universitetsledelsen mot regjeringen. – Vi vurderer å redusere inntaket av nye studenter allerede til høsten om ikke regjeringen bevilger 50 millioner kroner til riving av det gamle prekliniske bygget på Årstad. I tillegg er vi trolig også nødt til å videreutdanne færre utenlandske tannleger, sier Magne Raadal, dekanus ved Det odontologiske fakultetet. Bergens Tidende 16.11.07

Personvern og cookies