Norge rundt

VIL TA DE USERIØSE

LO, Fagforbundet og Arbeidsmandsforbundet går sammen mot sosial dumping i renholdsbransjen. Forbundene i LO som organiserer renholdere ønsker den arbeidskraften som arbeidsinnvandring representerer velkommen, men det må skje under forhold som ikke forringer det arbeidslivet vi har. – Vi er avhengige av at arbeidsinnvandrere tilbys anstendig lønn og gode HMS-forhold. Det er også viktig at arbeidsinnvandrere organiserer seg slik at de i fellesskap med andre kan kreve gode og ordnede arbeidsforhold, sa Fagforbundets leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen
Fagbladet.no 24.11.2008

GODE TIPS FOR Å TAKLE HVERDAGEN

Foreldre i Ski får en mental verktøykasse å bruke når livet er tungt. Helsesøstrene Lisbeth Valla og Bodil Flø starter kurs over nyttår. – Dette er et lavterskeltilbud. Du trenger ikke ha noen diagnose for å bli med. Det holder at hverdagen er tung. På kurset vil deltakerne lære teknikker til å takle dagligdagse situasjoner, sier Valla. Opplegget stammer fra USA og går ut på å kjenne igjen situasjoner som gjør at depresjonen utvikler seg; og lære gode mestringsteknikker.
Østlandets Blad 24.11.08

HAR TRO PÅ AVVENTENDE SYKMELDING

Mer enn halvparten av norske arbeidsgivere tror at «avventende sykmelding», som ble innført 1. september, vil bidra til å redusere sykefraværet i Norge. Mest positive er bedriftsledere med mer enn 100 ansatte. Nær en av to bedrifter sier samtidig at de vil tilrettelegge arbeidet i enda større grad enn i dag, for å unngå sykmelding hvis legen anbefaler dette. Det viser en spørreundersøkelse NAV-direktoratet har fått utført hos norske bedriftsledere. – Undersøkelsen viser at norske bedrifter ønsker å bidra til å redusere sykefraværet i Norge og at de tror på «avventende sykmelding». Det er svært positivt, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
Radio-Haugaland 24.11.08

LYVER FOR Å TA SEG AV SYKE FORELDRE

Hele 24 prosent av dem som har opplevd at foreldrene har blitt syke, har det siste året tatt ut egenmelding for å hjelpe mor eller far, ifølge en fersk FAFO-rapport. – De lyver og sier at de selv er syke når de skal hjelpe mor eller far. Mange føler de havner i klemma mellom jobb og omsorg for egne foreldre, sier forskningsleder Heidi Gautun. Om lag halvparten av alle i aldersgruppen 45-65 år har i dag én eller begge foreldrene i live. Økt levealder vil føre til at andelen vil bli større i årene som kommer. 70 prosent er i en situasjon der de både er yrkesaktive og gir praktisk hjelp eller pleie til foreldrene, ifølge rapporten.
Østlands-Posten 24.11.08

Personvern og cookies